Zmiany od lipca 2022 roku

Od 1 lipca wchodzą w życie zmiany w przepisach podatkowych.
    Najważniejsze zmiany:
  1. zmiana podstawowej stawki PIT (Książka)
  2. likwidacja ulgi dla klasy średniej (Książka, Umowy)
  3. wycofanie mechanizmu obniżania zaliczek (Umowy)
  4. zmiana zasad obliczania kwoty wolnej (Książka, Umowy)
  5. możliwość przejścia z ryczałtu lub podatku liniowego na zasady ogólne (Książka, Ryczałt)
  6. możliwość odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu lub dochodu (Książka, Ryczałt)

Jeśli masz pytania, skorzystaj z pomocy rozszerzonej.

Pamiętaj o pobraniu aktualizacji!