Umowy 365

Podstawowy program kadrowy. Umowy o dzieło, zlecenia, o pracę. Wynagrodzenia, delegacje.

Podstawowy program kadrowy

Pakiet Umowy i delegacje w ramach programu Umowy 365 jest integralną częścią tego kompleksowego oprogramowania.
Obejmuje on moduły Umowy, Wynagrodzenia oraz Delegacje, zapewniając kompletną obsługę umów cywilnoprawnych i umów o pracę, a także związanych z nimi rozliczeń.

Moduł Umowy umożliwia tworzenie różnych rodzajów umów, takich jak umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło. Dzięki temu można szybko generować umowy, uwzględniając informacje dotyczące wynagrodzenia oraz dane pracowników lub wykonawców. Możliwość drukowania umów pozwala na łatwe dokumentowanie zawieranych umów.

Moduł Wynagrodzenia umożliwia efektywne rozliczanie wynagrodzeń związanych z umowami o pracę, zlecenie lub o dzieło. Użytkownik może wprowadzać informacje dotyczące wynagrodzenia oraz dokonywać rozliczeń na podstawie umów. Dzięki temu modułowi można monitorować płatności i zapewnić klarowność w zakresie finansów związanych z umowami.

Moduł Delegacje jest niezastąpiony dla zarządzania delegacjami, niezależnie od branży. Użytkownik może tworzyć polecenia wyjazdu, które obejmują informacje dotyczące celu podróży, daty i miejsca. Ten moduł ułatwia zarządzanie delegacjami i zapewnia kompleksowe informacje na temat wyjazdów służbowych.

Oprócz modułów Umowy, Wynagrodzenia i Delegacje, program Umowy 365 oferuje również następujące pakiety w standardzie:

✓ Kasa gotówkowa: Ten moduł umożliwia prowadzenie rejestru kasowego, w tym wpłat i wypłat gotówkowych oraz monitorowanie salda.

✓ Waluty: Pozwala na obsługę różnych walut, konwertowanie kwot i śledzenie kursów wymiany walut.

✓ E-maile: Moduł umożliwiający integrację poczty elektronicznej z programem, co ułatwia wysyłanie i archiwizację wiadomości.

✓ Kontrahenci: Zapewnia narzędzia do zarządzania danymi kontrahentów, w tym informacjami kontaktowymi, historią współpracy i dokumentacją.

✓ Dokumenty: Ten moduł umożliwia tworzenie, przechowywanie i zarządzanie różnymi dokumentami związanych z umowami i innymi aspektami działalności.

✓ Poczta: Oferuje funkcje związane z wysyłką i odbiorem listów, zarządzaniem korespondencją oraz systemem powiadomień.

Wraz z pakietem Umowy i delegacje, program Umowy 365 oferuje również dodatkowe pakiety za dopłatą, które jeszcze bardziej rozszerzają funkcjonalność programu. Niektóre z tych dodatkowych pakietów to Przelewy, Bank oraz Podpis elektroniczny. Dzięki nim użytkownik może korzystać z zaawansowanych funkcji związanych z płatnościami, integracją z systemami bankowymi oraz bezpiecznym podpisywaniem elektronicznym dokumentów.

Dzięki kompletnemu zestawowi modułów i dodatkowych pakietów, program Umowy 365 staje się kompleksowym rozwiązaniem do obsługi umów, rozliczeń, zarządzania delegacjami oraz innych aspektów związanych z prowadzeniem stowarzyszeń, małych firm, firm zatrudniających pracowników sezonowych lub organizujących imprezy. Wypróbuj bez ryzyka

Kasa gotówkowa
Obsługa kasy gotówkowej. Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów. więcej →

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

Weryfikacja
Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. więcej →

E-maile
Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami. więcej →

Dokumenty
Dokumenty firmowe. Generowanie prostych dokumentów tekstowych. Drukowanie dokumentu. Wysyłanie mailem w PDF. Noty obciążeniowe do rozrachunków. Noty korygujące do faktur zakupowych lub kosztowych. więcej →

Poczta
Wysyłka poczty papierowej. Obsługa nadawcy masowego. Drukowanie etykiet adresowych. Drukowanie zbiorówki pocztowej. Przesyłki kurierskie. Obsługa przesyłek kurierskich. Numer listu przewozowego. Raporty. Dziennik korespondencji. Korespondencja przychodząca. Korespondencja wychodząca. Dekretowanie korespondencji. Załączniki. Obsługa PDF. więcej →

Umowy i delegacje
Obsluga umów zlecenia, o dzieło, o pracę. Obliczanie składników wynagrodzeń. Składka zdrowotna. Składka PPK. Drukowanie umowy. Rozliczenia umów. Deklaracje PIT. Delegacje krajowe. Rozliczenie delegacji. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Program Umowy zapewnia kompleksowe narzędzia do obsługi umów cywilnoprawnych i umów o pracę, a także rozliczeń z nimi związanych. Zapewnia łatwe zarządzanie dokumentacją umów oraz generowanie niezbędnych raportów i informacji.

Umowy i delegacje: Moduł umożliwia obsługę umów cywilnoprawnych i umów o pracę. Zapewnia funkcje rejestracji umów, rozliczania umów oraz zarządzania delegacjami krajowymi.

Pozostałe opcje:

Kasa gotówkowa: Obsługa kasy gotówkowej, generowanie raportów kasowych.
Waluty: Kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP).
E-maile: Obsługa poczty elektronicznej, umożliwiająca wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w ramach programu.
Firma 365: Baza kontrahentów, obsługa weryfikacji z Białej Listy, przechowywanie danych użytkownika programu.
Dokumenty: Moduł umożliwiający tworzenie i przechowywanie dokumentów firmowych, takich jak noty obciążeniowe, noty korygujące do faktur zakupowych lub kosztowych.
Poczta: Obsługa wysyłki poczty papierowej, przesyłek kurierskich oraz prowadzenie dziennika korespondencji.

Program można rozszerzyć o obsługę przelewów papierowych i elektronicznych, obsługę składek ZUS, deklaracji DRA oraz zaawansowane funkcje księgowe.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 17 ekranów aplikacji
Raporty kasoweRaporty kasowe
Dokument kasowyDokument kasowy
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Ustawienia konta pocztowegoUstawienia konta pocztowego
Nota obciążeniowaNota obciążeniowa
Poczta papierowaPoczta papierowa
Zbiorówka pocztowaZbiorówka pocztowa
KorespondencjaKorespondencja
WynagrodzenieWynagrodzenie
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji

Możliwość rozszerzenia

Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, można dokupić kolejne pakiety, rozszerzając funkcjonalność programu. Przykładowe pakiety:

Przelewy
Przelewy papierowe i elektroniczne. Drukowanie przelewów papierowych. Paczki przelewów do bankowości elektronicznej. Videotel. Elixir. więcej →

Bank i karty
Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą. Powiązanie z fakturami sprzedaży. Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. Transakcje na kontach. Prowizje od transakcji. Konta walutowe. więcej →

Dokumenty
Dokumenty firmowe. Generowanie prostych dokumentów tekstowych. Drukowanie dokumentu. Wysyłanie mailem w PDF. Noty obciążeniowe do rozrachunków. Noty korygujące do faktur zakupowych lub kosztowych. więcej →

Poczta
Wysyłka poczty papierowej. Obsługa nadawcy masowego. Drukowanie etykiet adresowych. Drukowanie zbiorówki pocztowej. Przesyłki kurierskie. Obsługa przesyłek kurierskich. Numer listu przewozowego. Raporty. Dziennik korespondencji. Korespondencja przychodząca. Korespondencja wychodząca. Dekretowanie korespondencji. Załączniki. Obsługa PDF. więcej →

AI
Sztucza inteligencja AI. Generowanie tekstów typu lorem ipsum na zadany temat. Reklamy, marketing, landingi, ogłoszenia, dokumenty. * w przygotowaniu. więcej →

Podpis elektroniczny
Rozszerzona obsługa podpisu elektronicznego. Podpisywanie plików PDF, XML, JPK. Dodawanie i usuwanie podpisów. więcej →
Kup teraz, rozszerz później

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Umowy 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Umowy 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Jestem właścicielem firmy ochroniarskiej, zatrudniającej pracowników na stałe oraz osoby na zlecenie do obsługi imprez i wydarzeń. Program Umowy 365 i pakiet Umowy i delegacje okazały się niezastąpione w moim biznesie.

Moduł Umowy umożliwia szybkie tworzenie umów o pracę dla pracowników stałych oraz umów zlecenia dla osób obsługujących konkretne imprezy. Drukowanie umów jest łatwe, a personalizacja z informacjami dotyczącymi wynagrodzenia i danych pracowników jest bardzo wygodna. Moduł Wynagrodzenia pozwala skutecznie rozliczać wynagrodzenia związane z umowami o pracę i umowami zlecenia. Dzięki niemu mogę monitorować płatności i zachować jasność finansową. Moduł Delegacje jest niezastąpiony przy obsłudze imprez i wydarzeń. Tworzenie poleceń wyjazdu usprawnia zarządzanie delegacjami i organizację pracy dodatkowych osób.

Program jest przydatny przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników stałych oraz osoby na zlecenie do obsługi imprez. To nieocenione narzędzie, bez którego teraz nie wyobrażam sobie pracy.


Kim są użytkownicy programu Umowy 365?
Program Umowy jest powszechnie używany w branży usług doradczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem. Firmy działające w tej branży korzystają z programu Umowy do tworzenia, zarządzania i przechowywania różnego rodzaju umów, kontraktów i dokumentów związanych z ich działalnością.

Program ten umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych umów, dostosowanych do specyfiki ich działalności i wymagań. Umożliwia również przechowywanie dokumentów w bezpieczny sposób, umożliwiając łatwy dostęp i wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Dzięki programowi Umowy firmy doradcze mogą skutecznie zarządzać procesem tworzenia i aktualizacji umów, monitorować terminy, śledzić postępy i zapewniać kompletność i zgodność dokumentów. Program ten pomaga w zwiększeniu efektywności pracy, minimalizuje ryzyko błędów i usprawnia codzienne operacje związane z obsługą umów.

Użytkownicy programu Umowy mogą być doradcami biznesowymi, konsultantami zarządzania, prawnikami lub innymi specjalistami, którzy świadczą usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Program ten jest nieocenionym narzędziem dla firm, które muszą tworzyć, analizować i zarządzać umowami w sposób profesjonalny i skuteczny.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 20 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800179

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Umowy 365
Podstawowy program kadrowy. Umowy o dzieło, zlecenia, o pracę. Wynagrodzenia, delegacje.