Baza Wiedzy

Edycja maila

Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania? » zobacz

Import e-maili z starego formatu

Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej? » zobacz

Konto pocztowe gmail

Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail? » zobacz

Maile do wysłania

Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania? » zobacz

Problemy z wysyłaniem poczty

Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty? » zobacz

Przenoszenie ustawień wysyłania

Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo? » zobacz

Status wysyłki e-maila

Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila? » zobacz

Ustawienia konta pocztowego

Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2? » zobacz

Wersja składnika poczty elektronicznej

Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji? » zobacz

Wysyłanie poczty z bufora

Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora? » zobacz