Programy specjalistyczne

Lecturo Regon

Aplikacja do odczytu danych z systemu REGON obsługiwanego przez GUS
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkRegon

Lecturo Tempus

Systemy synchronizacji i weryfikacji czasu urzędowego i koordynowanego
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkTempus

Lecturo JPK

Program narzędziowy do odczytywania i weryfikacji plików JPK. Analiza schemy. Obsługa bramki JPK w mechanizmie zawartości aktywnej.
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkJPK

Lecturo PDF

Program narzędziowy do rozszerzonej obsługi plików PDF. Przeglądaj, importuj, eksportuj, dziel i łącz pliki w dowolnym zakresie.
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkPDF

Lecturo QR

Oprogramowanie do bezpiecznego, lokalnego generowania kodów QR z zadaną treścią, w tym kodów marketingowych oraz identyfikacyjnych. Generowanie do plików PNG, PDF albo na drukarkę etykiet.
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkQR

Lecturo SYS

Narzędzie importu informacji technicznej w oparciu o interfejs WMI
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkSYSinfo

Lecturo Speech

Narzędzie do odczytywania zawartości tekstowej dowolnego rodzaju, z możliwością systentyzowania plików WAV dla systemów obsługi głosowej
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkSpeech

Lecturo TERYT

Aplikacja do wyszukiwania TERYT i kodów pocztowych
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako JZK24.Teryt

Lecturo VAT

Narzędzie do ustalania statusu VAT oraz numerów rachunku czynnych płatników VAT w oparciu o system Białej Listy
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkBiałaLista

Lecturo VAT.VIES

Dedykowany interfejs do systemu VIES, służącego weryfikacji statusu unijnych płatników VAT, prowadzonego przez Komisję Europejską
» zobacz

Wybrane funkcjonalności dostępne są jako jzkVIES

MT900

Program do importu i eksportu danych z systemów bankowych w formatach MT940 i pokrewnych.

Facturo Pro

Specjalistyczny program do obsługi systemu e-faktury. Pobieraj i wysyłaj e-fakturę, importuj, eksportuj i drukuj.

jzkMailer

Dedykowana aplikacja do obsługi poczty elektronicznej SMTP oraz IMAP. Odbieraj, wysyłaj pocztę elektroniczną. Archiwizuj pocztę lokalnie, ze standardową kopią zapasową ZIP

JZK24.SMS

Wysyłanie komunikatów SMS za pomocą dedykowanej bramki, z obsługą numeru zwrotnego, SMS bezzwrotnych albo komunikatów ulotnych

jzkCrypt

Oprogramowanie szyfrujące, oferujące bezpieczne symetryczne szyfrowanie w oparciu o 128- lub 256-bitowy klucz z algorytmem AES

Lecturo OCR

Oprogramowanie do odczytu tekstu z dokumentów skanowanych, zdjęć i podobnych obiektów graficznych.

jzkWEB

Edytor html i javascript z możliwością bezpośredniego podglądu, w oparciu o runtime chromium

jzkCompress

Narzędzie do kompresji i dekompresji plików ZIP

jzkADOtools

Podstawowe narzędzia obsługi baz danych z interfejsem JET, ADO i ODBC

mLocum

Aplikacja do ewidencji i obsługi liczników oraz rozliczeń mediów budynkowych

Lokator24

System obsługi informacji i zgłoszeń lokatorskich

jzk64

Interfejs do bezpiecznego kodowania i dekodowania danych binarnych w systemach SQL, z wbudowaną kompresją

jzkRRSO

Aplikacja do obliczania rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania, w oparciu o algorytm ustawowy i annuitety.

24leki

System obsługi bazy rejestracyjnej leków, kodowanych według ATC
» zobacz

JZK24.WebServices

Systemy obsługi WebAPI i WebService prywatnego i publicznego

JZK24.Lic

Systemy licencjonowania aplikacji i usług cyfrowych
Aplikacje i systemy specjalistyczne dostępne są na szczególnych warunkach. Sprawdź też » aplikacje transportowe.