Serwis

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

×Zamówienie

Pakiety w aplikacji Serwis

Dostępność poszczególnych pakietów zależy od wersji licencji. Naciśnij strzałkę obok nazwy modułu, aby zobaczyć jego opis oraz szczegółową informację o dostępności. Niektóre pakiety są zawsze za dopłatą.
Serwis
365
Serwis
PRO
Serwis
Ultimate
365
Kontrahenci
Fakturowanie
Rozliczenia
Towary
Usługi
Magazyn
Produkcja dopłata
Zakupy
Komis i marża dopłata
Zamówienia
Kasa
Waluty
Bank
Sprzęt
Zlecenia
Podatki dopłata dopłata dopłata
Środki trwałe dopłata dopłata dopłata
JPK dopłata dopłata dopłata
Umowy dopłata dopłata dopłata
Terminarz
Dokumenty
Użytkownicy
Tożsamości 5 dopłata
Tożsamości 365 dopłata dopłata
Raporty dopłata
Administracja dopłata dopłata dopłata
E-mail
Poczta papierowa
✓ Ta informacja została wygenerowana automatycznie na podstawie układu najnowszej wersji Pakietu JZK 365 i może nie zawierać pełnej oferty. Data aktualizacji tej informacji: 2021-10-02. ✓ Układ menu i dostępność modułów ulega okresowym zmianom. Wdrażane są nowe pakiety, a inne mogą zostać z czasem wycofane. W takim wypadku, jeśli zmiana pakietu na inny nie będzie możliwa, masz prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w licencji ramowej. ✓ Zamawiając licencję na konkretny pakiet otrzymujesz dostęp do określonej funkcjonalności pakietu, a nie na konkretne moduły. Zawartość pakietów, w tym nazwy i lokalizacja modułów, może ulegać zmianom, przy zachowaniu ogólnej funkcjonalności. ✓ Aplikacje zawierają zestaw pakietów w standardzie. Zestaw ten zależy od aplikacji i rodzaju licencji. ✓ Kwoty wskazane przy pakietach to kwoty dopłaty za konkretny pakiet, jeśli nie jest ujęty w standardzie aplikacji. Niektóre pakiety (☐) są zawsze za dopłatą i nie są ujęte w żadnej aplikacji. Niektóre pakiety (◇) są dostępne za dopłatą w niższych wersjach, a w standardzie w wersjach wyższych. ✓ Pakiety licencjonowane są tylko w całości. Nie jest możliwe odjęcie pakietu z gotowego zestawu aplikacji ani licencjonowanie konkretnego modułu. Pakiety oznaczone jako wycofywane (✗) nie mogą być dokupione. ✓ W przypadku dokupienia dodatkowego pakietu jako rozszerzenie już po wydaniu licencji, okres ważności rozszerzenia jest zawsze równy ważności licencji podstawowej. W takim wypadku odstąpienie od umowy na zasadach określonych w licencji ramowej jest możliwe wyłącznie w całości. ✓ Jeśli nie wskazano inaczej, podano ceny netto za licencję roczną. Masz pytania? Zadzwoń do nas.