Lista referencyjna programu Lokator 365

Program Lokator to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z obsługą rynku nieruchomości, usługami profesjonalnymi i handlem

Program Lokator to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z obsługą rynku nieruchomości, usługami profesjonalnymi i handlem. Oto kilka przykładów:

Obsługa rynku nieruchomości: Firmy zarządzające nieruchomościami, zajmujące się wynajmem, zarządzaniem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami korzystają z programu Lokator do prowadzenia swojej działalności.

Usługi profesjonalne: Kancelarie rachunkowe i doradztwo podatkowe, a także kancelarie prawne wykorzystują program Lokator do świadczenia usług w tych dziedzinach.

Handel: Wyspecjalizowane sklepy komputerowe oferujące sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania także korzystają z tego programu.

Budownictwo: Firmy zajmujące się realizacją projektów budowlanych, zwłaszcza budynków, wykorzystują program Lokator do zarządzania i monitorowania procesu budowlanego.

Informacja i komunikacja: Wydawnictwa specjalizujące się w oprogramowaniu korzystają z programu Lokator do swojej działalności wydawniczej.

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: Obiekty noclegowe turystyczne, takie jak hotele i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, korzystają z programu Lokator do zarządzania rezerwacjami i świadczenia usług.

Usługi administrowania i działalność wspierająca: Firmy ochroniarskie, zajmujące się ochroną mienia, korzystają z programu Lokator do zarządzania i monitorowania systemów bezpieczeństwa.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię: Firmy zajmujące się wytwarzaniem i dostarczaniem pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych korzystają z programu Lokator do monitorowania i zarządzania tymi procesami.

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją: Obiekty sportowe, takie jak stadiony, korzystają z programu Lokator do zarządzania swoimi działaniami i organizacji różnych wydarzeń.

To tylko kilka przykładów branż, które korzystają z programu Lokator. Jest on wszechstronnym narzędziem, które dostosowuje się do różnych rodzajów firm i pomaga w efektywnym zarządzaniu ich działalnością.

Użytkownicy programu Lokator 365 reprezentują 12 branż w ramach 9 grup:

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

F: budownictwo

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów sportowych (93.11.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Lista referencyjna programu Lokator 365
Program Lokator to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z obsługą rynku nieruchomości, usługami profesjonalnymi i handlem