Lista referencyjna programu Hotel 365

Program Hotel to narzędzie, które wykorzystują różne branże związane głównie z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi, usługami i handlem

Program Hotel to narzędzie, które wykorzystują różne branże związane głównie z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi, usługami i handlem. Wśród nich są:

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: Mamy tu hotele i inne obiekty zakwaterowania, miejscówki turystyczne na krótki wypad i stałe placówki gastronomiczne. Wszystkie te miejsca korzystają z programu Hotel w swojej codziennej działalności.

Pozostałe usługi: Nie zapominajmy o różnego rodzaju organizacjach, zarówno tych o charakterze religijnym, jak i innych, które nie pasują do żadnej innej kategorii. Korzystają one z programu Hotel do zarządzania swoją działalnością.

Handel hurtowy i detaliczny: Tak, nawet stacje paliw korzystają z tego programu! Chodzi tutaj głównie o detaliczną sprzedaż paliw.

Administracja publiczna: Ostatnie, ale nie mniej ważne, to różne instytucje publiczne, które zajmują się kierowaniem podstawowymi rodzajami działalności publicznej. One także korzystają z programu Hotel w swojej pracy.

Krótko mówiąc, użytkownikami programu Hotel są różne organizacje, które oferują zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, usługi członkowskie, sprzedaż paliw lub zarządzają podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

Użytkownicy programu Hotel 365 reprezentują 7 branż w ramach 4 grup:

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Lista referencyjna programu Hotel 365
Program Hotel to narzędzie, które wykorzystują różne branże związane głównie z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi, usługami i handlem