Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Branże

Program Druczek PRO używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Druczek PRO reprezentują 252 branże w ramach 20 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)

produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)

produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)

introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z)

produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z)

produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z)

produkcja narzędzi (25.73.Z)

produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)

obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)

produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z)

kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z)

produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)

cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z)

naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z)

produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)

produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

produkcja wyrobów pończoszniczych (14.31.Z)

odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)

produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)

produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z)

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)

wykończanie wyrobów włókienniczych (13.30.Z)

wytwarzanie produktów przemiału zbóż (10.61.Z)

produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)

produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)

przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)

produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (10.92.Z)

produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z)

produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)

produkcja przypraw (10.84.Z)

produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (10.73.Z)

produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z)

produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z)

produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z)

produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)

produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)

produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z)

produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z)

produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (17.22.Z)

produkcja bielizny (14.14.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)

sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z)

sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)

sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z)

sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z)

sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z)

sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (46.63.Z)

sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)

sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)

sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)

przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)

roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)

roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)

posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

malowanie i szklenie (43.34.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

działalność agentów turystycznych (79.11.A)

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)

wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

wydawanie książek (58.11.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

wydawanie gazet (58.13.Z)

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

działalność portali internetowych (63.12.Z)

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

działalność fotograficzna (74.20.Z)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

działalność weterynaryjna (75.00.Z)

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z)

działalność związków zawodowych (94.20.Z)

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z)

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

transport kolejowy towarów (49.20.Z)

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

działalność taksówek osobowych (49.32.Z)

przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B)

opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)

praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C)

pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z)

działalność szpitali (86.10.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

działalność klubów sportowych (93.12.Z)

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)

działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)

działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z)

łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (01.70.Z)

pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z)

rozmnażanie roślin (01.30.Z)

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

nauka języków obcych (85.59.A)

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z)

licea ogólnokształcące (85.31.B)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)

przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z)

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

asiatavel.pl

ASIATRAVEL Sp. z o.o.
oferta firmy

luksport.pl

ŁUKSPORT Adam Pazdyka
oferta firmy

zzm.org.pl

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
oferta firmy

mediaon.pl

Media On Sp. z o.o. Sp. komandytowa
oferta firmy

stow-bet.com.pl

Stowarzyszenie Producentów Betonów
oferta firmy

leadproject.pl

Leadproject.Pl s.c. Klaudiusz Pelc Marcin Bąk
oferta firmy

sklep-militarny.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcus-Graf Marek Dworzyński
oferta firmy

pax.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX
oferta firmy

geo-inwent.pl

GEO-INWENT Jarosław Szczepocki
oferta firmy

eduka.waw.pl

EDUKA-FRSK Sp.z o.o.
oferta firmy

bemix.pl

BEMIX Piotr Kołodziejczak
oferta firmy

finanse.malkinia.com

PROFESSIONAL Łukasz Karpiej
oferta firmy

ylc.pl

PPHU Centrum Języków Obcych-YLC s.c.
oferta firmy

ei-media.pl

Ei Media Ewa Piotrkowska
oferta firmy

mazurskiegrzybki.pl

Mazurskie Grzybki Sp z o.o.
oferta firmy

szpakowscy.pl

Gospodarstwo Szkółkarskie Tadeusz Szpakowski
oferta firmy

tdk.tomaszow-lubelski.pl

Tomaszowski Dom Kultury
oferta firmy

budotechnika.net.pl

BUDOTECHNIKA Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.j.
oferta firmy

krasnik.art.pl

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
oferta firmy

krsnowiny.pl

Przedsiębiorstwo Obsługi Przemysłu KRS Sp. z o.o.
oferta firmy

tadtelradio.pl

Tadeusz Rembisz TAD-RADIO-TEL-ALARM
oferta firmy

precision-eng.pl

Precision Engineering Jacek Kowalski
oferta firmy

granmar.krakow.pl

Granmar Sp. z o.o.
oferta firmy

s-can.pl

S-CAN Wydawnictwo s.c.
oferta firmy

agencjaa4.pl

AGENCJA PROJEKTOWA A-4 Smaga i Wspólnicy Sp.Jawna
oferta firmy

tomasiak.eu

Prace Wysokościowe Tomasiak Bogdan Tomasiak
oferta firmy

stalmost.go3.pl

Przedsiebiorstwo Budowlane Stalmost Sp. Zo.o
oferta firmy

polanka.net.pl

POLANKA.NET Piotr Grzebień
oferta firmy

neon.katowice.pl

Neon Irsa S.C. Michał Miłosz Łankiewicz
oferta firmy

gumieniak.pl

Nieregularny Przewóz Ładunków Stanisław Gumieniak
oferta firmy

stm.net.pl

Serwis Techniki Medycznej s.c. Zakrzewski A., Pancerz K.
oferta firmy

drukallegro.pl

P.P.H.U Druk-Allegro s.c.
oferta firmy

fiskus.tychy.pl

Kancelaria Podatkowa Fiskus s.c. Grażyna Micińska, Krystyna Rajter
oferta firmy

eps.net.pl

Electronic Power Systems Sp.z o.o.
oferta firmy

geisha-sexshop.pl

e.j.m. Geisha Emilia Miziur
oferta firmy

zorba.wroc.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu
oferta firmy

kanalizacja.com

Eko Sewer System Sławomir Sikora
oferta firmy

agbud.legnica.pl

AGBUD PPHU Grzegorz Kołodziejski
oferta firmy

roland-gazeta.pl

Usługi Fotograficzno-Reklamowe ROLAND Wiktor Kalita
oferta firmy

voltasc.pl

P.H.U Volta s.c Andrzej Kamyszek, Wojciech Chadaj
oferta firmy

architektapamod.lubin.pl

APAMOD Autorska Pracownia Architektoniczna Józef Kordas
oferta firmy

http://agregaty-serwis.pl/

190 Wojciech Kozłowski
oferta firmy

wega-kenotek.pl

WEGA Przemysław Miklasiewicz
oferta firmy

polrojekt.pl

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze POLPROJEKT Sp. z o.o.
oferta firmy

present-service.pl

Present-Service Sp. z o.o. Sp. K.
oferta firmy

bvformat.pl

BV Format s.c.Piotr Bączkowski, Ewa Bączkowska
oferta firmy

kultura.gmina.pl

Mosiński Ośrodek Kultury
oferta firmy

ultra-malowanie.pl

ULTRA Dariusz Waligóra
oferta firmy

cech-wrzesnia.pl

Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni
oferta firmy

passiondesign.pl

PASSION DESIGN Mikołaj Szymkowiak
oferta firmy

tomidan.pl

Tomidan Tomasz Mąkosza
oferta firmy

medica.kepno.net

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA
oferta firmy

art-mebel.eu

Art-Mebel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Szuba
oferta firmy

mazel.pl

Mazel S.A.
oferta firmy

monitor.koszalin.pl

Przedsiębiorstwo MONITOR Piotr Maziarz & Piotr Renczyński
oferta firmy

focus.mielno.pl

Focus Grzegorz Stanula
oferta firmy

izoterm.biz.pl

Z.Birecki-A.Ławrynowicz-L.Gardas Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Izoterm S.C.
oferta firmy

bs-architekci.pl

ARCHITEKCI Błaszczyk i Samborski S.P.
oferta firmy

arpro.com.pl

Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o
oferta firmy

bios.net.pl

P.H.U. Bios Mirosław Poznański
oferta firmy

przeglĄdpolityczny.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie
oferta firmy

technomor.pl

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNOMOR T. Dąbek i J. Litzbarska Sp.j.
oferta firmy

majplast.com

Pphu Maj-Plast Monika Bijowska
oferta firmy

reknica.pl

REKNICA sp. z o.o.
oferta firmy

promap.eu

PROMAP sp. z o.o.
oferta firmy

pu-almar.pl

FHU Almar Aleksandra Tyburska
oferta firmy

poldrewex.pl

Poldrewex Dariusz Krzyżanowicz
oferta firmy

pugpakosc.pl

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
oferta firmy

dom-tel.pl

Dom-Tel Juliusz Farynowski
oferta firmy

promaison.pl

Promaison
oferta firmy

cekis.pl

Centrum Kultury i Sztuki
oferta firmy

jrbnet.com

JRB Firma Consultingowo-Handlowa
oferta firmy

azal.com.pl

P.P.H. Azal Agnieszka Kozłowska
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 28-04-2021.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-16 00:34 #37.7 for 34.239.157.140 @ec2-34-239-157-140.compute-1.amazonaws.com