Program do układania i publikowania rozkładów jazdy transportu publicznego

Chcemy, aby informacja transportowa była dostępna dla wszystkich. To jest możliwe. Program służy do układania i eksportu rozkładu jazdy dla organizatorów transportu i przewoźników.

Podstawowa wersja programu jest udostępniana nieodpłatnie, ale może być używana wyłącznie wtedy, gdy wprowadzane dane udostępniane są jako otwarte dane, publikowane w serwisie GTFS.PL oraz wykorzystywane w serwisie PRZYJAZDY.PL. W przypadku innych danych wymagana jest komercyjna wersja PRO. Porównaj obie wersje.

GTFS to plik ZIP składający się standardowo z sześciu do dziewięciu plików tekstowych, zapisanych w formacie CSV. W jednym pliku GTFS można zapisać dane w dowolnym zakresie - od jednej linii komunikacyjnej po komunikację całego kraju wielkości Szwajcarii. W programie przyjazdyGTFS układ danych odpowiada dokładnie danym GTFS. Wykorzystywane są tylko te pola formatu GTFS, które są niezbędne do przeniesienia prawidłowego rozkładu jazdy. Nie ma żadnych nadmiarowych danych, w związku z tym możliwy jest pełny import i eksport do formatu GTFS.

System zawiera następujące informacje:
- o przystankach w obrębie sieci, wraz z ich nazwą (stop_name), współrzędnymi GPS (stop_lat, stop_lon) – identyfikowanych po stops_id,
- o przewoźnikach, wraz z ich nazwą (agency_name) oraz stroną internetową (agency_url) – identyfikowanych po agency_id,
- o liniach komunikacyjnych, wraz z ich numerem handlowym (route_short_name), opisem rodzaju (route_type) – identyfikowanych po route_id, realizowanych przez przewoźników identyfikowanych po agency_id. Każda linia ma dokładnie jednego przewoźnika, ale różne linie mogą mieć ten sam numer handlowy,
- kalendarz typów serwisowych (service_id), kursujących w okresie dat (start_date, end_date), w poszczególne dni tygodnia (monday - sunday). Podstawowe typy serwisowe to Poniedziałek-Piątek, Soboty, Niedziele, Codziennie,
- listę dat (date) zawierające wyjątki (exception_type) dla poszczególnych typów serwisowych – identyfikowanych po service_id. Dzięki wyjątkom można utworzyć takie typy serwisowe, jak Niedziele i Święta, Soboty Niedziele i Święta, Robocze, Szkolne, Wakacje, Wigilia, Sylwester, Duże Święta, Małe Święta, Niedziele Handlowe, Niedziele Niehandlowe etc.,
- o poszczególnych kursach na liniach komunikacyjnych (route_id) kursujących w konkretnym typie serwisowym (service_id) – identyfikowanych po trip_id,
- o godzinach przyjazdu (arrival_time) i odjazdu (departure_time) poszczególnych kursów (trip_id) z kolejnych przystanków (stop_id) realizowanych w kolejności (stop_sequence),
- o cykliczności, zawierający częstotliwość przejazdu w sekundach (headway_sec) w godzinach od (start_time) - do (end_time) każdego rodzaju kursu.

Pamiętaj o podstawowych zasadach: – program musi zostać zainstalowany w folderze, do którego są pełne uprawnienia - zalecamy pozostawienie standardowego C:\JZK. Nigdy NIE instaluj programu w ścieżce Program Files ani w innej ścieżce systemowej Windows, do której są ograniczenia, – program korzysta ze standardowych komponentów DAO, ADO oraz Internet Explorer. Upewnij się, że Twoja instalacja Windows jest pełna. Standardowe instalacje Windows od Windows 7 w górę spełniają ten warunek. Program może dać się uruchomić także w Windows XP z pełnymi Service Packami, ale tego nie obiecujemy i nie zalecamy, – obsługa niektórych funkcji, w szczególności edycja przystanków w trybie graficznym, wymaga swobodnego dostępu do internetu. Poza tym nie ma żadnych szczególnych wymagań.

Podstawowa wersja programu jest udostępniana nieodpłatnie, ale może być używana wyłącznie wtedy, gdy wprowadzane dane udostępniane są jako otwarte dane, publikowane w serwisie GTFS.PL oraz wykorzystywane w serwisie PRZYJAZDY.PL. W przypadku innych danych wymagana jest komercyjna wersja PRO. Porównaj obie wersje.

Więcej informacji w Przewodniku programu przyjazdy GTFS (PDF).

Główna strona programu

Zrzuty ekranu są przykładowe, wszystkie dane są fikcyjne. Dzięki zrzutom możesz zorientować się, jak wygląda program w czasie pracy. Z uwagi na czas produkcji, zrzuty nie zawsze odpowiadają najnowszej wersji programu. W każdym programie JZK są setki różnych funkcji, na zrzutach widać tylko kilka z nich.

Pobierz i zainstaluj

Instalacja jest prosta i automatyczna, wystarczy nacisnąć przycisk Instaluj.

Zalecamy pozostawienie C:\JZK jako standardowej ścieżki instalacji.

Jeśli chcesz pracować fizycznej sieci lokalnej LAN, przeczytaj uważnie instrukcję instalacji w sieci.

Programy nie mają żadnych szczególnych wymagań systemowych, wystarczy Windows 10, Windows 8 albo Windows 7. Część programów uruchomi się także w Windows Vista oraz Windows XP.

Program przyjazdyGTFS
14 lipca 2019
14.6 MB

Trzy proste kroki

Krok 1: Uruchom plik instalacyjny
Krok 2: Naciśnij przycisk Instaluj
Krok 3: Ciesz się z programu!

Automatyczne zamówienia internetowe dostępne są tylko dla klientów łączących się z Polski. W celu złożenia zamówienia proszę o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Jeśli łączysz się z Polski, a Twój adres 35.153.73.72 został nieprawidłowo rozpoznany jako ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com, poproś administratora swojej sieci o odpowiednie skonfigurowanie Twojego adresu IP.


Skontaktuj się z nami

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 16, dyżur techniczny do 18.

OBSŁUGA KLIENTA
58 782-33-66 Mikołaj Lora
58 346-36-47 Arkadiusz Dziuma
58 782-33-93 Robert Przewłoka
58 782-35-66 Aleksandra Jegor
58 782-36-00 Agnieszka Hulewicz
58 346-36-47 Przemysław Jegor
biuro@jzk.pl · zamowienia@jzk.pl

albo NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5).

JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-07-20 06:05 #2.9 for 35.153.73.72 @ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com