×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Majster

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

KONTAKT APLIKACJE MODUŁY BAZA WIEDZY BLOG    

Porównanie wersji

Porównanie

Wybierz, które programy porównać:

  Druczek PRO Druczek Start
Faktury
Faktury Faktury, rachunki, paragony. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Korekty. Fiskalizacja on-line. TAK TAK
Sprzedaż Podatkowy raport ze sprzedaży. TAK TAK
Marża Rejestr marży. Faktury VAT marża. TAK NIE
Waluty Pełna tabela kursów średnich NBP do wystawiania faktur w walutach. TAK TAK
Rozliczenia
Rozliczenia Rozliczenia z klientami i windykacja TAK TAK
Wezwania i noty Noty odsetkowe, wezwania do zapłaty. TAK TAK
Zamówienia
Zamówienia i abonamenty Zamówienia jednorazowe i cykliczne. Realizacja zamówień. Fakturowanie seryjne. TAK NIE
Pro-formy Wystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych. TAK NIE
Oferty Wystawianie ofert, realizacja jako zamówienie lub bezpośrednio na fakturę. TAK NIE
Zaliczki Faktury zaliczkowe i końcowe. TAK NIE
Reklamacje Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji. TAK NIE
Zakupy
Zakupy Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów. TAK NIE
Noty korygujące Noty korygujące do faktur zakupowych. TAK NIE
Zamówienia ogólne Zamówienia tekstowe, nie powiązane z listą towarów i magazynem TAK NIE
Faktury RR Wystawianie faktur RR. Więcej funkcji w programier Rolnik. TAK NIE
Magazyn
Magazyn Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe TAK NIE
Towary Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika TAK TAK
Remanent Podatkowy spis z natury wraz z rozliczeniem TAK NIE
Ruchy towarów Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych TAK NIE
Procedury Opisy i wyceny procedur kompleksowych. Fakturowanie procedur jednym poleceniem. TAK NIE
Kasa
Kasa Obsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja. TAK NIE
Bank Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. TAK NIE
Przelewy Przelewy papierowe i elektroniczne TAK NIE
Kontrahenci
Kontrahenci Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy. TAK TAK
Użytkownicy Baza użytkowników programu - wystawców dokumentów. TAK TAK
Firmy i tożsamości Każda tożsamość to kompletne dane odrębnej firmy. Tożsamości są niezależne od siebie. TAK NIE
Ustawienia Każda tożsamość ma własne ustawienia. TAK NIE
Mailing SMTP Obsługa wysyłki poczty e-mail NIE TAK
Terminarz
Terminarz Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów. TAK NIE
CRM Biznesowy CRM wraz z dossier TAK NIE
Sprawy i zlecenia Rejestrowanie, prowadzenie i rozliczanie spraw i zleceń, według stawki godzinowej, miesięcznej lub wg zdarzeń TAK NIE
Poczta
Poczta Korespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresowe TAK NIE
Mailing SMTP Obsługa wysyłki poczty e-mail TAK NIE
Dokumenty
Dokumenty Dokumenty firmowe TAK NIE

Porównanie zostało wygenerowane automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej wersji programu. Porównanie jest informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zakres funkcji w programie może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub marketingowych, w miarę możliwości technicznych gwarantujemy w takim wypadku licencję zastępczą. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-08-05 06:29 #28.8 for 3.228.11.9 @ec2-3-228-11-9.compute-1.amazonaws.com