PROGRAMY    KUP TERAZ    POBIERZ    PYTANIA i ODPOWIEDZI    POMOC    BLOG    KONTAKT    Zaloguj się   

Polityka prywatności

Oprogramowanie JZK jest tak skonstruowane, że to zawsze użytkownik programu jest administratorem danych, w tych danych klientów, pracowników, użytkowników, wprowadzonach przy użyciu oprogramowania. JZK może przetwarzać wyłącznie dane przekazane przez użytkowników oprogramowania w tym celu, a bez takiego przekazania tylko w zakresie niezbędnym zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku danych związanych z zamówieniem, wydaniem i obsługą licencji, przetwarzanie następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego celu, a stroną inicjującą przetwarzanie jest zawsze klient, dokonujący zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Czas i zakres przetwarzania określony jest przepisami prawa, w tym prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), cywilnego i karnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane dotyczące wydanej licencji przetwarzane muszą być przynajmniej przez okres jej ważności oraz okres wynikający przepisów prawa, w szczególności do 10 lat od daty ostatniego zdarzenia związanego z licencją. Zakres przetwarzania może obejmować także przetwarzanie w zakresie marketingu własnego lub innej odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i jej dalszej obsługi. W razie niepodania danych albo podania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawidłowych, wykonanie umowy jest niemożliwe. Cofnięcie zgody na przetwarzanie jest możliwe w każdym momencie, ale ustanie przetwarzania może nastąpić dopiero po wyczerpaniu zakresu obowiązkowego przetwarzania, określonego wyżej, w zakresie minimalnie koniecznych danych. Cofnięcie zgody na marketing bezpośredni jest możliwe w każdym czasie i wiąże się z usunięciem danych kontaktowych niekoniecznych do przetwarzania obowiązkowego.

Przetwarzając dane stosujemy odpowiednie środki organizacjne i techniczne zgodne z przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączeń (SSL), certyfikaty weryfikacji rozszerzonej (EV), podpis cyfrowy, zabezpieczenia fizyczne, informatyczne i organizacyjne. Nie udostępniamy danych klientów podmiotom trzecim z wyjątkiem obowiązków związanych z rachunkowością i techniczną obsługą umów, w tym hostingu usług. Nie stosujemy automatycznego profilowania ani innych podobnych technik.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo udostępnienia danych dla innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w szczególności jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Pliki cookies przetwarzane są przez nas wyłącznie w ograniczonym technicznie zakresie, związanym z obsługą usług zewnętrznych (czcionki). Możesz zablokować użycie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub je usunąć. Nie stosujemy automatycznego profilowania ani innych podobnych technik.

Administrator danych: Studio JZK sp. z o.o., 80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA, NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780, VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości

Kontakt do administratora: biuro@studiojzk.pl

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania · Wymagania

2020-02-21 13:14 #0.3 for 3.233.221.149 @ec2-3-233-221-149.compute-1.amazonaws.com