×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Majster

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

KONTAKT APLIKACJE MODUŁY BAZA WIEDZY BLOG    

Polityka prywatności

Oprogramowanie Oprogramowanie JZK jest tak skonstruowane, że to zawsze użytkownik programu jest administratorem danych, w tych danych klientów, pracowników, użytkowników, wprowadzonach przy użyciu oprogramowania. JZK może przetwarzać wyłącznie dane przekazane przez użytkowników oprogramowania w tym celu, a bez takiego przekazania tylko w zakresie niezbędnym zgodnie z przepisami prawa.

Licencjonowanie W przypadku danych związanych z zamówieniem, wydaniem i obsługą licencji, przetwarzanie następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego celu, a stroną inicjującą przetwarzanie jest zawsze klient, dokonujący zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Czas i zakres przetwarzania określony jest przepisami prawa, w tym prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), cywilnego i karnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane dotyczące wydanej licencji przetwarzane muszą być przynajmniej przez okres jej ważności oraz okres wynikający przepisów prawa, w szczególności do 10 lat od daty ostatniego zdarzenia związanego z licencją. Zakres przetwarzania może obejmować także przetwarzanie w zakresie marketingu własnego lub innej odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgody Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i jej dalszej obsługi. W razie niepodania danych albo podania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawidłowych, wykonanie umowy jest niemożliwe. Cofnięcie zgody na przetwarzanie jest możliwe w każdym momencie, ale ustanie przetwarzania może nastąpić dopiero po wyczerpaniu zakresu obowiązkowego przetwarzania, określonego wyżej, w zakresie minimalnie koniecznych danych. Cofnięcie zgody na marketing bezpośredni jest możliwe w każdym czasie i wiąże się z usunięciem danych kontaktowych niekoniecznych do przetwarzania obowiązkowego.

Zabezpieczenia Przetwarzając dane stosujemy odpowiednie środki organizacjne i techniczne zgodne z przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączeń (SSL), certyfikaty weryfikacji rozszerzonej (EV), podpis cyfrowy, zabezpieczenia fizyczne, informatyczne i organizacyjne. Nie udostępniamy danych klientów podmiotom trzecim z wyjątkiem obowiązków związanych z rachunkowością i techniczną obsługą umów, w tym hostingu usług. Nie stosujemy automatycznego profilowania ani innych podobnych technik, z wyjątkiem podstawowego Google Analytics i zwyczajnych statystyk użytkowania.

Kontakt Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo udostępnienia danych dla innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w szczególności jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Cookies Pliki cookies przetwarzane są przez nas wyłącznie w ograniczonym technicznie zakresie, związanym z obsługą usług zewnętrznych (czcionki), logowania na stronie oraz dla Google Analytics. Możesz zablokować użycie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub je usunąć. Nie stosujemy automatycznego profilowania ani innych podobnych technik.

Administrator Administratorem danych jest Studio JZK sp. z o.o., 80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA, NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780, VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości. Kontakt do administratora: biuro@studiojzk.pl

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-08-12 11:24 #28.5 for 34.200.218.187 @ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com