Co nowego?

Nowości w programie

Aplikacje Pakietu JZK są regularnie uaktualniane zgodnie ze zmianami otoczenia prawnego i potrzebami naszych klientów. Poniżej opisujemy funkcjonalności, które pojawią się w nowych wersjach aplikacji.

Nowa wersja

Staramy się, aby nie rzadziej niż raz w miesiącu przygotować nową wersję instalacyjną aplikacji.

Najnowsza wersja: 15 maja 2022
» zainstaluj teraz

Aktualizacje

Zbiorcza aktualizacja udostępniana jest nie rzadziej, niż raz w miesiącu. Program automatycznie powiadomi o dostępności aktualizacji.

Aktualizacja oprogramowania jest prosta.
» zobacz jak

#1264 - 2021-05-15

Prawy panel

#1263 - 2021-05-12

O programie

#1262 - 2021-05-12

Aktywacje

#1261 - 2021-05-11

Aktualizacja

#1260 - 2022-05-11

Licencje

#1259 - 2022-05-09

Wyślij natychmiast

#1258 - 2022-05-08

Import maili

#1257 - 2022-05-07

Status wysyłki maila

#1256 - 2022-05-06

Maile do wysłania
Wysyłka z bufora
Wybór tożsamości

#1255 - 2022-05-01

Ryczałt EWP
Książka KPiR

#1254 - 2022-04-28

Strona startowa

#1253 - 2022-04-28

Instalator

#1252 - 2022-04-27

Aktualizacja okresowa
Dozór techniczny
Instalator
Licencjonowanie

#1251 - 2022-04-25

Sprzęt
Pojazdy

#1250 - 2022-04-24

Pakiety
Serwis
Warsztat

#1249 - 2022-04-22

Aktualizacja techniczna

#1248 - 2022-04-16

Ustawienia numerowania

#1247 - 2022-04-15

Weryfikacja formatu numerowania
Format numerowania

#1246 - 2022-04-14

Aktualizacja techniczna

#1245 - 2022-04-14

Przecena towarów
Klonowanie oferty
Oferty
Zaliczka i zamówienie
Zaliczki
Baza Wiedzy
Wymagania techniczne
Kody błędów zawartości aktywnej
Korygujący ruch magazynowy
Remanent

#1244 - 2022-04-05

Unikalność numeracji
Numerowanie w sieci
Format numerowania
Numerowanie

#1243 - 2022-04-05

Tworzenie konta e-mail

#1242 - 2022-04-04

Aktualizacja techniczna

#1241 - 2022-04-04

Weryfikacja wersji
Przenoszenie ustawień
Ustawienia konta pocztowego

#1240 - 2022-04-01

Aktualizacja techniczna
Książka: Przeliczanie roku

#1239 - 2022-03-31

JPK_FA(4)
Buforowanie abonamentów
Konto podatkowe
Dane dla urzędu
Konwersja na nowy format
Edycja użytkownika
Użytkownicy
Klonowanie faktur MPP
Edycja maila
jzkXML

#1238 - 2022-03-29

Księgowanie odpisu amortyzacyjnego
Warunki handlowe na fakturze
Indywidualne warunki handlowe

#1236 - 2022-03-24

Faktura prosta zaawansowana
Faktura prosta
Zmniejszenie zaliczki od umowy
Weryfikacja numerów
JPK_V7 część ewidencyjna (JPK_VAT) dla księgowej

#1235 - 2022-03-20

Faktura
Dane do dokumentu
Kontrahent
Zgoda RODO

#1234 - 2022-03-19

Wysyłanie faktury mailem
Wydruki cyfrowe faktur
Księgowanie faktur
JPK_V7
Numer konta ZUS

#1233 - 2022-03-18

Dokumenty ZUS
Składki ZUS
Składka zdrowotna
Płatności kartą
Walidacja JPK
Wizualizacja JPK
jzkXML

#1232 - 2022-03-16

Ustawienia e-mail
jzkMailer

#1231 - 2022-03-15

Płatności kartą
Rozliczenia
Wezwania
Limit amortyzacji

#1231 - 2022-03-10

Rozliczenia i windykacja
Waluty
Pakiety

#1230 - 2022-03-04

Kalkulator odsetkowy
JPK
Videotel
Elixir-O

#1229 - 2022-02-28

VAT ORDZU