FAQ czyli Częste Pytania

Częste pytania:

Aktywacje
Automatyczne przeliczanie cen
Biała lista płatników VAT
Co musi być na fakturze
Co nie musi być na fakturze
Dropbox
Drukarki etykiet
Drukarki fiskalne
Drukowanie duplikatu faktury
Edycja treści maila z fakturą
Faktury dla jednostek samorządu terytorialnego
Faktury zakupowe
Inny płatnik na fakturze
Jak odtworzyć instalację programu
Jak odtworzyć przypadkowo usuniętą fakturę
Jak podłączyć drukarkę fiskalną
Jak rozliczać płatności do faktury
Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy
Jak wystawić fakturę korygującą
Jak zainstalować nowe czcionki na stałe
Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP
Jaką drukarkę fiskalną wybrać
Konto pocztowe gmail
Kopie zapasowe
Korekta do paragonu lub dowodu dostawy
Kursy walut
Lokalizacja danych
Monitorowanie pracy programu
Nietypowe stawki VAT
Numerowanie dokumentów
Ochrona danych osobowych
Personalizacja okna Nowa faktura
Pobieranie kursów walut
Podatek liniowy i inne parametry podatkowe
Program Files i Moje Dokumenty
Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej
Realizacja faktury pro-forma
Skalowanie wydruku
Split payment
Stany magazynowe na dowolny dzień
Uruchamianie konkretnej tożsamości
Ustawienia regionalne
Wprowadzanie licencji
Wydajność sieci
Wygasanie licencji
Wysyłanie SMS
Wyszukiwanie danych
Wznowienie licencji
Wzorce wydruków
Zmiana danych użytkownika

Jak wystawić fakturę korygującą

Jak prawidłowo wystawić korektę? Co powinna zawierać faktura korygująca? Dlaczego nie jest drukowana treść przed fakturą? Jak mogę poprawić błąd na fakturze?

Aby wystawić fakturę korygującą, zaznacz oryginalną fakturę:
FAKTURA - WYSTAW DO TEJ FAKTURY - KOREKTA

Pojawi się okienko, w którym wprowadź tytuł korekty. Możesz wybrać opcję
SKORYGUJ DO ZERA

W ten sposób wystawisz najpopularniejszą fakturę korygującą, związaną ze zwrotem całości zakupu.

Pamiętaj, że wartość korekty to różnica między oryginalną wartością faktury, a wartością po korekcie. Faktura korygująca przechowuje wartości przed korektą, nie usuwaj ich!

Pamiętaj o zasadach wystawiania faktur korygujących! Możesz zmienić TYLKO ilości i ceny, jakie mają być po korekcie.

Jeśli chcesz potwierdzić zwrot towaru, zmień jego ilość na zero. Nigdy NIE usuwaj żadnych pozycji, uniemożliwi to prawidłowe zaksięgowanie takiej faktury.

Jeśli chcesz wykonać korektę całości faktury, zmień wszystkie ilości na zero, a ceny pozostaw bez zmian.

Jeśli chcesz zmienić stawkę VAT, wyzeruj pozycję z błędną stawką i dodaj nową pozycję ze stawką prawidłową. NIE zmieniaj stawki VAT w oryginalnej pozycji, uniemożliwi to prawidłowe zaksięgowanie takiej faktury.

Jeśli zamierzasz zmienić pola nie związane z poszczególnymi pozycjami faktury, po prostu popraw dane i uzupełnij UWAGI. Fakturę korygującą wystawia się na przykład wtedy, gdy zauważono błąd danych sprzedawcy, nabywcy, terminie płatności itd - w takim wypadku kwota korekty będzie zerowa.

Jeśli korekta ma dotyczyć bieżącego okresu, zalecane jest wystawienie korekty zerującej (wszystkie pozycje na zero), a następnie ponowne wystawienie faktury z danymi prawidłowymi, z zachowaniem oryginalnej daty sprzedaży. Pamiętaj, że fakturę można wystawić do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pamiętaj, że zarówno oryginalna faktura, jak i korekta zostaną wyeksportowane do pliku JPK_FA oraz JPK_VAT. Dla zachowania zgodności z JPK_FA, treść PRZED KOREKTĄ nie jest drukowana.

2018-03-06

vat faktury


Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-3-227-233-55.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5). Jeśli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-09-16 06:30 #2.7 for 3.227.233.55 @ec2-3-227-233-55.compute-1.amazonaws.com