FAQ czyli Częste Pytania

Częste pytania:

Aktywacje
Automatyczne przeliczanie cen
Biała lista płatników VAT
Co musi być na fakturze
Co nie musi być na fakturze
Dropbox
Drukarki etykiet
Drukarki fiskalne
Drukowanie duplikatu faktury
Edycja treści maila z fakturą
Faktury dla jednostek samorządu terytorialnego
Faktury zakupowe
Inny płatnik na fakturze
Jak odtworzyć instalację programu
Jak odtworzyć przypadkowo usuniętą fakturę
Jak podłączyć drukarkę fiskalną
Jak rozliczać płatności do faktury
Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy
Jak wystawić fakturę korygującą
Jak zainstalować nowe czcionki na stałe
Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP
Jaką drukarkę fiskalną wybrać
Konto pocztowe gmail
Kopie zapasowe
Korekta do paragonu lub dowodu dostawy
Kursy walut
Lokalizacja danych
Monitorowanie pracy programu
Nietypowe stawki VAT
Numerowanie dokumentów
Ochrona danych osobowych
Personalizacja okna Nowa faktura
Pobieranie kursów walut
Podatek liniowy i inne parametry podatkowe
Program Files i Moje Dokumenty
Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej
Realizacja faktury pro-forma
Skalowanie wydruku
Split payment
Stany magazynowe na dowolny dzień
Uruchamianie konkretnej tożsamości
Ustawienia regionalne
Wprowadzanie licencji
Wydajność sieci
Wygasanie licencji
Wysyłanie SMS
Wyszukiwanie danych
Wznowienie licencji
Wzorce wydruków
Zmiana danych użytkownika

Jak podłączyć drukarkę fiskalną

Jak podłączyć drukarkę fiskalną przez sieć LAN, WiFi lub Internet? Jak podłączyć przez Bluetooth lub USB?

Sposób konfiguracji urządzenia fiskalnego jest opisany w jego instrukcji. Program potrzebuje informacji o adresie IP (stałym!) i numerze konkretnego portu, za pomocą którego drukarka będzie obsługiwać połączenie. Drukarka musi być w trybie SERWER.


Jeśli chcesz podłączyć drukarkę przez sieć (LAN, Wifi, Internet, Ethernet), w programie:
OPCJE - USTAWIENIA - DRUKARKA FISKALNA

należy podać dwa parametry:
ADRES IP

NUMER PORTU

a następnie
WYBRAĆ PROTOKÓŁ (THERMAL ALBO NOVITUS XML).

Połączenie z drukarką fiskalną następuje w trybie ad hoc, czyli w razie potrzeby, a następnie jest zamykane. Jest możliwe zatem korzystanie przez kilka komputerów z jednej drukarki fiskalnej - ale w danym momencie tylko jeden komputer może byćdo niej podłączony. Pamiętaj, że adres IP powinien być stały.


Jeśli chcesz podłączyć drukarkę lokalną przez USB, RS232, Bluetooth:
POBIERZ STEROWNIK DRUKARKI

a następnie w programie
OPCJE - USTAWIENIA - DRUKARKA FISKALNA

podaj numer wirtualnego portu COM (np. COM5)
NUMER PORTU COM

Szczegółowa instrukcja jest inna dla każdego modelu drukarki. Otrzymasz ją od producenta drukarki lub z punktu serwisowego.

Pamiętaj, aby w drukarce ustawić kodowanie polskich liter na:
WINDOWS CP1250

Zobacz też jak wybrać drukarkę fiskalną.

2019-07-21

drukarki-fiskalne


Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-18-204-48-199.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5). Jeśli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-11-17 04:01 #3 for 18.204.48.199 @ec2-18-204-48-199.compute-1.amazonaws.com