Bramka SMS


Jak przygotować bramkę SMS?

Najpierw zarejestruj się na stronie smeskom.pl. Utwórz i zwweryfikuj swoje konto, następnie zaloguj się.

Przejdź do menu usług. Utwórz usługę wysyłkową, na przykład usługę typu eko:


Usługa została utworzona.


Jesteś niezweryfikowanym klientem, zatem dostępny jest tylko tryb integracyjny. Kliknij na nazwie bramki, aby przejść do weryfikacji:


Naciśnij Zweryfikuj.


Wybierz opcję weryfikacji automatycznej. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Zobaczysz potwierdzenie:


Teraz Twoje konto jest zweryfikowane. Przejdź z powrotem do listy usług. Kliknij na usłudze, którą wcześniej utworzyłeś.

Z listy interfejsów wybierz HTTPS:


Wyświetlone zostaną szczegóły interfejsu:


Dane wyświetlone w polach użytkownik i hasło to dane do logowania do Twojej usługi wysyłkowej.

Uruchom teraz aplikację Lecturo SMS albo użyj opcji SMS w ustawieniach programu. Wprowadź te dane.

Teraz już możesz wysyłać SMS.

Możesz utworzyć więcej usług wysyłkowych różnego typu. Każda z nich ma swój login i hasło. SMSy z programu będą wysyłane za pomocą usługi aktywnej w ustawieniach.

2021-11-14

sms

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się