Jak złożyć e-deklarację

Dlaczego program Podatki JZK nie wysyła e-deklaracji bezpośrednio?

Chcemy pozostawić w ręku użytkownika pełną kontrolę nad składanymi informacjami.
To bardzo ważne, bo ze złożeniem deklaracji podatkowej wiążą się zobowiązania finansowe oraz odpowiedzialność skarbowa.
Tylko użycie rządowych, oficjalnych narzędzi i aplikacji daje najwyższą gwarancję
rzetelności, pewności, skuteczności i aktualności procedur, formularzy oraz przepisów.
Do kiedy obowiązują e-deklaracje?

Według obecnych informacji deklaracje VAT-7 obowiązywać będą jeszcze do czerwca 2019 włącznie.
Czy są jakieś wymagania techniczne?

Do zadziałania e-deklaracji wymagany jest system Windows 7, Windows 8 lub Windows 10.
Nie są obsługiwane Windows Vista ani Windows XP z uwagi na brak możliwości obsługi protokołu TLS 1.2.
Jak program Podatki JZK pomoże we współpracy z e-Deklaracje?

Nowy program Podatki JZK dokładnie wskazuje, jakie kwoty wpisać w poszczególnych polach.
Program Podatki JZK umożliwia także wygenerowanie gotowej deklaracji VAT-7 w formacie XML, jeśli użytkownik preferuje taką metodę.
Jak zachować dane dla potrzeb kontroli?

Zapisuj wszystkie złożone deklaracje na płycie CD-ROM.
Zapisuj otrzymane UPO na płycie CD-ROM.
Zapisuj za płycie CD-ROM kopię zapasową, tworzoną przez program e-Deklaracje w wybranym przez Ciebie folderze.
Rekomendujemy także eksport gotowej deklaracji do pliku XML.
Pamiętaj o ogólnych zasadach przechowywania danych podatkowych.
Jest kilka możliwych sposobów złożenia deklaracji z programu Podatki JZK. Zalecaną drogą jest użycie oficjalnego, rządowego narzędzia e-Deklaracje oraz oficjalnych, rządowych formularzy interaktywnych. Masz wtedy pełną kontrolę nad składaną informacją oraz gwarancję pełnej zgodności oraz aktualności danych.

Szczegółowa instrukcja na stronie podatki.gov.pl

Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-18-204-48-199.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5). Jeśli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-11-17 04:00 #3.4 for 18.204.48.199 @ec2-18-204-48-199.compute-1.amazonaws.com