Druczek

    Opis     Moduły     Referencje     KUP TERAZ     Pobierz     Częste pytania     Kontakt    

Program dla małej firmy z obsługš sprzedaży i zakupów Program DruczekŽ został stworzony z myœlš o przedsiębiorcach samodzielnie prowadzšcych sprawy swojej firmy. DruczekŽ to nasz flagowy produkt od lat.

Program DruczekŽ jest lubiany małe firmy za wygodnš obsługę przelewów, eleganckie wydruki, łatwoœć wprowadzania oraz importowania danych.

Szczegółowe opcje konfiguracyjne i dodatki pozwalajš w pełni dopasować Druczka do potrzeb każdej firmy. Twój czas i nerwy sš bezcenne, resztę DruczekŽ oferuje w standardzie.

 Druczek PRODruczek X10Druczek Start
Faktury
FakturyFaktury, rachunki, paragony. Mechanizm podzielonej płatnoœci (Split payment). Korekty. Fiskalizacja on-line. TAKTAKTAK
SprzedażPodatkowy raport ze sprzedaży.TAKTAKTAK
MarżaRejestr marży. Faktury VAT marża.TAKTAKNIE
WalutyPełna tabela kursów œrednich NBP do wystawiania faktur w walutach. TAKTAKTAK
Rozliczenia
RozliczeniaRozliczenia z klientami i windykacjaTAKTAKTAK
Wezwania i notyNoty odsetkowe, wezwania do zapłaty.TAKTAKTAK
Zamówienia
Zamówienia i abonamentyZamówienia jednorazowe i cykliczne. Realizacja zamówień. Fakturowanie seryjne.TAKNIENIE
Pro-formyWystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych.TAKTAKNIE
OfertyWystawianie ofert, realizacja jako zamówienie lub bezpoœrednio na fakturę.TAKTAKNIE
ZaliczkiFaktury zaliczkowe i końcowe.TAKTAKNIE
ReklamacjeZgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji.TAKTAKNIE
ZamówieniaZamówienia od klientów. Realizacja na fakturę.NIETAKNIE
Zakupy
ZakupyRejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów.TAKTAKNIE
Noty korygujšceNoty korygujšce do faktur zakupowych.TAKTAKNIE
DostawcyZamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.TAKNIENIE
Zamówienia ogólneZamówienia tekstowe, nie powišzane z listš towarów i magazynemTAKTAKNIE
Faktury RRWystawianie faktur RR. Więcej funkcji w programier Rolnik.TAKNIENIE
Magazyn
MagazynPrzyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynoweTAKTAKNIE
TowaryBaza towarów i usług. Podglšd zawartoœci magazynów i cennika TAKTAKTAK
RemanentPodatkowy spis z natury wraz z rozliczeniemTAKTAKNIE
Ruchy towarówPodsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowychTAKTAKNIE
ProceduryOpisy i wyceny procedur kompleksowych. Fakturowanie procedur jednym poleceniem.TAKNIENIE
Kasa
KasaObsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja.TAKTAKTAK
BankObsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.TAKTAKNIE
PrzelewyPrzelewy papierowe i elektroniczneTAKTAKNIE
Kontrahenci
KontrahenciRozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy.TAKTAKTAK
UżytkownicyBaza użytkowników programu - wystawców dokumentów. Możliwoœć zmiany wystawcy.TAKTAKTAK
Mailing SMTPObsługa wysyłki poczty e-mailNIENIETAK
CRM
CRMBiznesowy CRM wraz z dossierTAKNIENIE
TerminarzTerminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.TAKNIENIE
Sprawy i zleceniaRejestrowanie, prowadzenie i rozliczanie spraw i zleceń, według stawki godzinowej, miesięcznej lub wg zdarzeńTAKNIENIE
Poczta
PocztaKorespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresoweTAKTAKNIE
Mailing SMTPObsługa wysyłki poczty e-mailTAKTAKNIE
Dokumenty
DokumentyDokumenty firmoweTAKTAKNIE
Noty obcišżenioweNoty obcišżenioweTAKTAKNIE
Noty księgoweNoty księgoweTAKTAKNIE
Polecenia księgowaniaPolecenia księgowaniaTAKTAKNIE
Potwierdzenia saldaPotwierdzenia saldaTAKTAKNIE
Noty korygujšceNoty korygujšceTAKTAKNIE
Raporty
SprzedażPodatkowy raport ze sprzedaży.TAKNIENIE
WykresyWykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej.TAKNIENIE
Zyski i stratyAnaliza realizowanych marż. Podsumowania wg handlowców, klientów, towarów.TAKNIENIE
Terminarz
TerminarzTerminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.NIETAKNIE
Porównaj wersje programu

Porównanie zostało wygenerowane automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej wersji programu. Porównanie jest informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zakres funkcji w programie może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub marketingowych, w miarę możliwoœci technicznych gwarantujemy w takim wypadku licencję zastępczš. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Strona główna

Moduł Sprzedaż

Nowa faktura

Zmiana rodzaju dokumentu w locie

Okno danych kontrahenta

Dossier klienta

Wyszukiwanie miejscowoœ˜ci w bazie TERYT

Wyszukiwanie kodu pocztowego

Moduł Przelewy

Nowy przelew

Nowy przelew ZUS

Przelew ZUS z formularzem

Moduł Zamówienia

Rejestrowanie wpłˆaty do faktury

Nota odsetkowa

Wykresy w module Raporty

Zyski i Straty w module Raporty

Faktura z formularzem przelewu

Moduł Kasa

KW Polecenie wypˆaty

Moduł Bank

Moduł Terminarz

Moduł Kontrahenci

Moduł Œrodki Trwałˆe

Moduł Bazy adresowe

Moduł Podatki

Nowa koperta

Koperta

Arkusz nalepek adresowych

Administrator

Moduł Ksišżka

Moduł VAT

Podsumowanie zamówień

Nowa faktura

Nowa faktura

Edycja kontrahenta

Edycja kontrahenta

Edycja faktury

Edycja faktury

Zrzuty ekranu sš przykładowe, wszystkie dane sš fikcyjne. Dzięki zrzutom możesz zorientować się, jak wyglšda program w czasie pracy. Z uwagi na czas produkcji, zrzuty nie zawsze odpowiadajš najnowszej wersji programu. W każdym programie JZK sš setki różnych funkcji, na zrzutach widać tylko kilka z nich.

Zamów program Druczek


Na ile stanowisk?
1 stanowisko  2 stanowiska   3 stanowiska   5 stanowisk   10 stanowisk    

Na jaki okres?
1 ROK  2 LATA   6 miesięcy   3 miesišce   1 miesišc    

Wybierz wersję programu


Opłata za wybrany okres z góry. Otrzymujesz rabat w stosunku do ceny katalogowej.

Wszystkie ceny netto. Doliczony zostanie VAT 23%. Zamówienie z obowišzkiem zapłaty.

Szczegółowy cennik

Pobierz i zainstaluj

Nowoœć: Pełny instalator całego Pakietu JZK (beta). Instalator poprowadzi Cię krok po kroku, oferujšc instalację poszczególnych elementów Pakietu JZK. Zainstalowane mogš być też czcionki do wydruków oraz dodatkowe elementy.

Pobierz pełny instalator (27 maja 2020 ˇ 32.7 MB)

Wymagane jest Windows 10, 8.1, 8 lub 7. Nie ma możliwoœci pełnej instalacji w starszych systemach.

Zobacz jak zainstalować Pakiet JZK.

Krótki instalator programu Druczek

Instalator zainstaluje tylko program Druczek bez dodatkowych elementów. Użyj tego instalatora tylko wtedy, jeœli korzystasz już ze starszej wersji programu Druczek. Ten instalator nie jest odpowiedni dla nowych instalacji ani do instalacji w sieci.

Pobierz krótki instalator (27 maja 2020 ˇ 11.1 MB)

Instalator uruchomi się w Windows 10, 8.1, 8, 7 oraz w starszych systemach. W Windows Vista, 2003 lub XP nie gwarantujemy prawidłowej pracy programu.


System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright Š Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright Š JZK24 sp. z o.o. Š 2019-2020 ˇ JZKŽ Š Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, Š 1992-2020 ˇ DruczekŽ Š Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, Š 1998-2020 ˇ FakturzystaŽ Š Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, Š 2000-2020 ˇ Lecturo Š JZK24 sp. z o.o. Š 2020 ˇ Facturo Š JZK24 sp. z o.o. Š 2020 ˇ Vecturo Š JZK24 sp. z o.o. Š 2020 ˇ PRZYJAZDY.PL Partial Š Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial Š Mapbox.
JZKŽ, DruczekŽ, FakturzystaŽ sš zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2020-06-03 19:02 #13.4 for 34.204.176.125 @ec2-34-204-176-125.compute-1.amazonaws.com

Programy JZK ˇ Pliki do pobrania ˇ Dane firmy ˇ Kontakt
Regulamin ˇ Licencja ˇ Wymagania