PROGRAMY    KUP TERAZ    POBIERZ    PYTANIA i ODPOWIEDZI    POMOC    BLOG    KONTAKT    Zaloguj się   

Blog programistów

Opisujemy ulepszenia, zmiany i nowe funkcje w najnowszych aktualizacjach programów JZK. Pobierz teraz najnowszą wersję programu. Jeśli masz uwagi i propozycje zmian, skorzystaj z opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC.


2020 · luty · styczeń · 2019 · grudzień · listopad · październik · wrzesień · sierpień · lipiec · czerwiec · maj · kwiecień · marzec · luty · styczeń ·

2020

luty 2020
styczeń 2020

2019

grudzień 2019
listopad 2019
październik 2019
wrzesień 2019
sierpień 2019
lipiec 2019
czerwiec 2019
maj 2019
kwiecień 2019
marzec 2019
luty 2019
styczeń 2019

niedziela, 29 grudnia 2019

Wprowadzono możliwość edycji stanów magazynowych każdego towaru, zarówno poprzez edycję już wprowadzonych wpisów ruchów towarów, jak i dodawanie własnych. Pozwala to na lepszą kontrolę stanów magazynowych i lepsze zrozumienie działania programu. Przy okazji uporządkowano nieco kwestii technicznych. Okienko edycji towarów zmienia swój zakres danych, jeśli wybrano usługę, usługi bowiem nie mają stanów magazynowych.

W ustawieniach numerowania wprowadzono dawno oczekiwaną nowość: możliwość zerowania numeracji po zmianie sufiksu numeru. Działa to w taki sposób, że jeśli ustawimy sufiks /yyyy, zmieni się on raz do roku, a jeśli /mm/yyyy, zmieni się on raz w miesiącu. Program pamięta ostatnio użyty sufiks i w razie jego zmiany automatycznie wyzeruje numerację. To bardzo prosty i skuteczny patent. Pierwsze zerowanie trzeba wykonać samodzielnie.

Podczas uruchamiania programu wyświetlana jest rozpoznana licencja. Pomaga to zachować pewność, że wszystko jest OK.

Kilka korekt technicznych. Okno mikroFaktura nie będzie już dostępne z uwagi na brak zgodności z nowymi wymogami. Podatkowy rejestr sprzedaży nazywa się teraz po prostu SPRZEDAŻ. Nieco zmian w oknie fakturowania seryjnego, teraz fakturowanie odbywa szybciej, bez przełączania na wyłączność i bez automatycznego wysyłania maili. W szczegółach faktury prezentowana jest teraz informacja o ostatniej dacie i godzinie drukowania, wysłania mailem oraz generowania PDF. Należy pamiętać, że PDF jest formą drukowania, więc generowanie PDF ustawia datę ostatniego wydruku.


sobota, 28 grudnia 2019

Włączono drukowanie numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym w protokole Posnet Thermal. Dla zapewnienia zgodności ze starszymi drukarkami numer ten drukowany jest w polu opisu paragonu. Stanowczo zachęcamy po prostu do wystawiania normalnych faktur VAT za każdym razem, gdy klient poda swój NIP.

Rozszerzono system obsługi zamówień, dostępny po zalogowaniu. Teraz każdy posiadacz licencji widzi te same opcje, co przy zakupie nowego programu, zatem można wygodnie rozszerzyć już posiadaną licencję o Podatki, JPK, Umowy albo Kopię Elektroniczną za promocyjną stawkę. Oferta dostępna jest przy płatności on-line.

W roku 2020 wprowadzamy możliwość zamówienia następujących dodatków do licencji: Podatki, JPK, Abonament Serwisowy, Kopia Elektroniczna oraz Umowy. Podstawowa oferta się nie zmienia, natomiast w ten sposób można dokupić potrzebną funkcjonalność, na przykład dodać do Fakturzysty Start obsługę umów i podatków. Niektóre dodatki będą wyceniane za symboliczną złotówkę albo ze specjalnym rabatem, zależnie od podstawowej wersji programu. W szczególności rozszerzenie Podatki lub Umowy będzie znacznie tańsze, jeśli zostanie zamówione do licencji PRO.


piątek, 27 grudnia 2019

Nowy układ głównego okna programu. Znika duże logo programu, będzie widoczne tylko podczas uruchamiania oraz w oknie O PROGRAMIE. Zamiast tego pojawi się bardziej widoczna informacja o bieżącym użytkowniku programu.

Ustabilizowano drzewko modułów, teraz jest dużo bardziej praktyczne i przydatne w pracy. Uruchamiany moduł podświetla się automatycznie.

Panel on-line jest teraz opcjonalny. Zamiast niego w głównym oknie programu będzie widoczny przycisk wyświetlenia bieżącej oferty. Oferta ta będzie dostępna także bez logowania.

Zaktualizowano okno MOJE LICENCJE. Teraz dopasowane jest do nowej oferty, prawidłowo obsługuje także licencje rozszerzone i takie, które zmieniły ID.

W roku 2020 będą wydawane licencje pakietowe z opcjami. Jeśli dodatki zostaną zamówione jednocześnie ze wznowieniem licencji, będą w lepszej cenie, w ramach jednej licencji i na jednej fakturze. Dla wielu użytkowników oznaczać to będzie wygodniejsze księgowanie i obsługę takiej licencji.


czwartek, 26 grudnia 2019

Nowe okienko edycji faktury. Opcje bardzo rzadko używane zostały powiązane w przejrzystą tabelę, dzięki czemu pozostaje więcej miejsca na naprawdę istotne informacje. Zrezygnowano z tabeli danych sprzedawcy i nabywcy, zamiast tego prezentując dane w takiej formie, w jakiej pojawią się na fakturze. Kliknięcie na tych danych przenosi do standardowego, nowego okienka edycji danych. Daje to większą spójność programu.

Okienko edycji pozwala też na podgląd faktury bez przerywania edycji, zatem można w prosty sposób zmienić opcje i upewnić się, czy będzie OK.


poniedziałek, 23 grudnia 2019

Rozbudowano moduł ZAKUPY. Dodano drukowanie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego, które jest konieczne w przypadku płatności za fakturę zakupową powyżej 15.000 zł na rachunek inny, niż uwidoczniony na Białej Liście KAS. Dostosowano układ kolumn do nowych wymagań dotyczących rejestrowania zakupów. Prosimy o wyjątkowo uważne wprowadzanie danych, błędy od kwietnia 2020 mogą kosztować po 500 zł za każdy błąd.

Nowe, mocno uporządkowane okienko edycji pełnych danych kontrahenta. Pola, które są używane naprawdę rzadko albo pozostały tylko dla zgodności z poprzednimi wersjami programu, zostały połączone w jedną, przejrzystą tabelę. Dzięki temu na ekranie pozostaje więcej miejsca na naprawdę ważne informacje.

Okienko rozszerza się w zależności od potrzeb, zawierając te dane, które są potrzebne.


niedziela, 22 grudnia 2019

W oknie edycji danych użytkownika (wystawcy faktur) i kontrahenta (nabywcy z faktur) dodano opcję "Jak te dane zostaną wydrukowane na fakturze"? Pokazuje ona w przejrzysty sposób, gdzie i w jaki sposób zostaną umieszczone dane, które wpisujesz w okienkach. Przyspiesza to pracę i pozwala na szybkie dostosowanie zawartości do potrzeb.

Dzięki nowemu okienku fakturowania pewne sprawy stały się możliwe. Wybór kontrahenta lub towaru nie wymaga teraz kolejnych nakładających się okienek modalnych, a raczej spokojnego przełączania zakładek w oknie fakturowania. Elegancko drukowane są faktury z opcją innego odbiorcy (dla jednostek samorządu terytorialnego), którego też od razu można wpisać wprost. W oknie podglądu faktury można także zmienić wariant drukowania faktury na inny oraz inne opcje fakturowania, od razu widząc na ekranie, co się zmieni.

Zwiększono stabilność pracy i zamykania programu.


sobota, 21 grudnia 2019

W oknie edycji faktury udostępniono możliwość wyboru Podsumowanie kodów wskazanych w rozporządzeniu, które muszą pojawić się w rejestrach i ewidencjach. Zalecamy wyłącznie wybieranie kodów z udostępnionej listy, ale na wszelki wypadek pozostawiono też możliwość edycji tej listy ręcznie. Kodowanie obsługiwane jest teraz także w nowym oknie fakturowania.

Dodano obsługę kodowania także w module VAT. Dla każdego wpisu można wybrać odpowiednie kodowanie, jest ono także zasysane z faktury źródłowej. Zachęcamy do wdrożenia kodowania już teraz, nie czekając na 1 kwietnia 2020, bo Prima Aprilis może w tym roku być wyjątkowo mało zabawny. Kody na razie nie będą nadawane przez program automatycznie.

Nowe okno fakturowania zawiera wbudowane opcje DRUKUJ, FISKALIZUJ, ROZLICZ STANY MAGAZYNOWE i WYŚLIJ PDF MAILEM. Okno akceptu faktury nie pokaże się, wybrane opcje zostaną uruchomione automatycznie. To bardzo wygodne i przyspiesza mocno pracę z programem. Zadbaliśmy też o szybką obsługę z klawiatury w nowym oknie fakturowania: wystarcy wpisać odpowiednio charakterystyczny fragment nazwy kontrahenta albo jego pełny NIP, a potem kilkukrotnie nacisnąć Enter, aby przenieść się do tabeli pozycji faktury, gdzie Enter przenosi po kolejnych polach... Aż do skutku, którym jest gotowa faktura.

Wprowadzono nowy bezpośredni rodzaj dokumentu: Faktura MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności).


piątek, 20 grudnia 2019

Trwają intensywne prace nad nowym okienkiem fakturowania. Szanujemy przyzwyczajenia użytkowników, zatem dotychczasowe okienko zostanie pozostawione bez zmian i będzie dostępne w module Faktury pod nowym skrótem klawiszowym. Ctrl+N uruchomi nowe okienko, natomiast Ctrl+M uruchomi okienko dotychczasowe. Zachęcamy do korzystania z nowego okna, które zaoferuje dodatkowe funkcjonalności, przy jednoczesnym uporządkowaniu interfejsu tak, by skupić się na najważniejszych opcjach. Stare okienko będzie dostępne tylko do końca marca 2020 z uwagi na zmiany w przepisach wchodzące w życie od kwietnia.

Od 1 kwietnia wejdzie w życie obowiązek oznaczenia dokumentów pojawiających się w ewidencji VAT specjalnymi kodami na fakturach. Oznaczenie będzie obowiązkowe, a jego brak oznaczać może karę administracyjną nawet 500 zł za każde naruszenie. Programy JZK zostaną dostosowane do nowych przepisów, a wykorzystywanie wcześniejszych wersji oprogramowania będzie już niemożliwe.

Z ważnych nowości: pozporządzenie narzuca oznaczenie daty w formacie ROK-MIESIĄC-DZIEŃ, znikną zatem opcje pozwalające na inne oznaczenie daty w rejestrach i deklaracjach. Narzucony także będzie obowiązek podawania kwot w polskich złotych, zatem wystawianie faktur w całości w walucie nie będzie dopuszczalne. Nie będzie już ewidencji kwartalnych, muszą być zawsze miesięczne nawet, jeśli rozliczenie jest kwartalne.

Podsumowanie zmian od kwietnia 2020: Zmian w ewidencjach, nowe zasady odpowiedzialności


środa, 18 grudnia 2019

Szereg poprawek technicznych. Wprowadzono ostrzeżenie podczas zmiany waluty faktury, jeśli tabela walut w programie nie jest aktualna.

W danych użytkownika można teraz wpisać numer konta do płatności w EUR. Jeśli faktura wystawiana będzie w EUR, ten numer konta zostanie wybrany automatycznie.

Nowy format okna fakturowania. Jawnie podawany jest numer konta, na który ma zostać dokonana wpłata, dzięki czemu ten numer można zmienić. Numer jest widoczny tylko wtedy, gdy faktura jest płatna przelewem.

Podczas wystawiania faktury można dodać załączniki. Załączniki to po prostu ścieżka do plików, powiązanych z fakturą - może to być skan zamówienia lub inny dokument w formacie graficznym, np. JPG, albo załącznik PDF. Załączniki można od razu wskanować podczas wystawiania faktury, jeśli posiadamy podłączony skaner obsługujący standardowy protokół TWAIN.

Można teraz wybrać użytkownika podczas wystawiania faktury. Można dzięki temu zmienić dane w locie podczas wystawiania faktury.

Podczas wystawiania faktury dostępna jest także pełna baza towarów oraz pełna baza kontrahentów, wprost na wydzielonych zakładkach. Pozwala to na swobodne poprawki w programie.


poniedziałek, 16 grudnia 2019

Zaliczki: Umożliwiono wystawianie faktur zaliczkowych także PRZED otrzymaniem płatności oraz w formule PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. To istotne z uwagi na fakt prawidłowego wykonania przelewu SPLIT tytułem zaliczki powyżej 15 tys. zł na towary objęte wykazem z załącznika do ustawy o VAT. Z drugiej strony należy pamiętać, że wystawienie faktury zaliczkowej nadal co do zasady powinno się odbywać po otrzymaniu zaliczki, nie przed.

W związku z powyższym przy wystawianiu faktury zaliczkowej jest widoczny panel płatności, z domyślnie ustawioną opcją ZAPŁACONO. Jeśli użytkownik niczego nie zmieni, faktura zostanie wystawiona jak wcześniej.

Wchodzi w życie nowa promocja na program PODATKI JPK. Pierwsza licencja na program PODATKI JPK będzie wydawana bezpłatnie dla posiadaczy dowolnego programu w wersji PRO. Wznowienie tej licencji będzie dostępne za specjalną opłatą promocyjną. W przypadku licencji X9/X10 lub Start, będzie dostępna specjalna oferta promocyjna na program.


niedziela, 15 grudnia 2019

Nowe oferty i korekty na rok 2020. Wchodzi w życie nowa promocja na program PODATKI JPK. Pierwsza licencja na program PODATKI JPK będzie wydawana bezpłatnie dla posiadaczy dowolnego programu w wersji PRO. Wznowienie tej licencji będzie dostępne za specjalną opłatą promocyjną. W przypadku licencji X9/X10 lub Start, będzie dostępna specjalna oferta promocyjna na program.

Specjalistyczny program przyjazdyGTFS do układania i publikowania rozkładów jazdy w formacie GTFS będzie dostępny dla szerszego grona zainteresowanych.

Z oferty zostanie wycofana licencja Pakiet JZK, oczywiście dotychczas wydane licencje będą nadal honorowane.

Pojawi się nowy, rozbudowany program Lokator24, oparty o SQL, który docelowo zastąpi dotychczasowy program Lokator. Przez rok 2020 oba programy będą dostępne równolegle, aby umożliwić wygodne przejście.


sobota, 14 grudnia 2019

Szereg poprawek technicznych w różnych miejscach programu.

Bardziej czytelna informacja w szczegółach faktury korygującej: wytłuszczono pozycje, które uległy zmianie.

Nowa opcja przeceny towarów. Dotyczy teraz wyłącznie zaznaczonych na ekranie towarów, w szczególności jednego.

Nowa opcja automatycznego poświetlania na listach obiektów, które były edytowane lub tworzone w bieżącej sesji programu. To bardzo ułatwia zorientowanie się, które pozycje na liście już były edytowane, także automatycznie - na przykład towary, które dodano przy okazji wprowadzenia faktury zakupowej. Oczywiście można tę opcję wyłączyć.

Domyślnie wyłączono też pokazywanie na liście towarów GUIDu towaru dla tych towarów, dla których nie ma normalnego kodu EAN. Zamiast tego, jest po prostu napis (GUID). Tę opcję też można wyłączyć. Zachęcamy do korzystania z kodów handlowych (EAN/GS1) albo nadawania własnego kodowania.

Warsztat: W historii napraw samochodu dodano kolumnę PRZEBIEG.


Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania · Wymagania

2020-02-21 13:54 #3.9 for 3.233.221.149 @ec2-3-233-221-149.compute-1.amazonaws.com