Baza WiedzyFakturowanie KOREKTY → Zbiorcza faktura korygująca

Zbiorcza faktura korygująca

Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego?

Zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, możliwe jest udzielenie rabatu w odniesieniu do całości sprzedaży dla danego kontrahenta w wybranym okresie.

Przejdź do modułu Rozliczenia:

Sprzedaż - Rozliczenia

Wybierz okres, za który chcesz wykonać korektę.

Okres może być dowolny. Filtr pozwala na wybór dowolnych dat od-do. Zwróć uwagę na filtr rodzaju dokumentów.

Znajdź kontrahenta, dla którego wykonywałeś sprzedaż w danym okresie. W dolnej tabeli znajdziesz wystawione faktury. Użyj podręcznego menu:

prawy klawisz myszy - Korekta zbiorcza

Wprowadź teraz przyczynę korekty (na przykład udzielenie rabatu) i podaj kwotę rabatu.

Zdecyduj, czy podajesz kwotę netto, czy brutto. Korekta będzie wystawiona zgodnie z tym ustawieniem. Zalecamy użycie kwoty brutto.

Naciśnij Gotowe. Program przeliczy dostępne opcje korekty dla wybranych faktur. Zwróć uwagę na obliczony mnożnik korekty.

Ilość pozycji korekty jest równa ilościom stawek VAT na fakturach korygowanych. Rabat zostanie obliczony w tym samym procencie dla sprzedaży dla każdej stawki. W przypadku, gdy stawek jest kilka, obliczona kwota rabatu może być inna, niż oczekiwana.

Wybierz Tak. Zobaczysz gotową fakturę korygującą:

Sprawdź dokładnie kwoty. Możesz je jeszcze zmienić. Zweryfikuj także GTU. Następnie naciśnij Gotowe.

Zobaczysz fakturę na liście faktur Twojego kontrahenta:

Podejrzyj wystawioną fakturę. Na wydruku zobaczysz tylko podsumowanie:

Korekta wystawiona w tym trybie nie zawiera wykazu towarów ani usług, nie wpływa też na stany magazynowe.

Zobacz także

Faktura korygująca Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej?
Faktura korygująca a nota korygująca Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?
Jak wystawić notę korygujacą Jak wystawić notę korygującą?
Korekta kursu waluty na fakturze Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa?
Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze?
Księgowanie korekt Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty?
Nota korygująca Jak wystawić notę korygującą do faktury zakupowej lub kosztowej?
Treść przed korektą Jak wydrukować treść przed korektą?