Baza WiedzyModuły finansowe RAPORT KASOWY → Zamykanie raportu kasowego

Zamykanie raportu kasowego

Jak zamknąć raport kasowy?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługę kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe. Raporty kasowe możesz otwierać i zamykać z dowolną częstotliwością. W niektórych firmach raport kasowy zamyka się codziennie, w innych raz w miesiącu.

Raporty kasowe znajdziesz po lewej stronie modułu Kasa:

Aby zamknąć raport kasowy, naciśnij przycisk Zamknij.

Trzeba potwierdzić tę operację:

Operacja zostanie potwierdzona komunikatem:

Zamknięcie ostatniego otwartego raporu kasowego spowoduje automatyczne otwarcie nowego raportu:

Zamknięcie bieżącego raportu nie jest konieczne, aby utworzyć nowy raport. » zobacz jak

Zobacz także

Nowy raport kasowy Jak otworzyć nowy raport kasowy?
Raport kasowy Co to jest raport kasowy? Jak działa?