Baza WiedzyPraca z dokumentami USUWANIE → Wyświetlanie dokumentów usuniętych

Wyświetlanie dokumentów usuniętych

Jak wyświetlić dokumenty usunięte? Co oznacza, jeśli obiekt jest przekreślony? Jak ukryć dokumenty oznaczone jako usunięte?

Usunięcie dokumentu polega na zapisaniu w bazie danych specjalnego znacznika usunięcia. Sam obiekt pozostaje w bazie danych i w razie potrzeby może być odtworzony. » zobacz jak

Dokument oznaczony jako usunięty w tej sesji aplikacji jest wyświetlany na ekranie jako przekreślony, na przykład tak:

W ustawieniach aplikacji standardowo włączona jest opcja Ukryj w tabelach obiekty oznaczone jako usunięte. Powoduje ona, że przy kolejnym odświeżeniu listy, dokumenty usunięte zostaną ukryte.

Możesz wyłączyć tę opcję:

Wtedy dokumenty usunięte będą cały czas widoczne, niezależnie od statusu usunięcia. Obiekty usunięte będą po prostu przekreślone.

Po kolejnym uruchomieniu aplikacji dokumenty usunięte mogą zostać pominięte przy odczycie. Dostęp do nich będzie wymagać użycia narzędzi administracyjnych. » zobacz jak

Zobacz także

Dokument wprowadzony do obrotu Co oznacza wprowadzenie do obrotu? Czy można zmienić albo usunąć dokument, który został wprowadzony do obrotu?
Przywracanie usuniętego dokumentu Jak przywrócić omyłkowo usunięty dokument?
Usuwanie dokumentów Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję?
Usuwanie zapisów księgowych Jak usunąć błędny wpis w rejestrze księgowym? Jak poprawić błędny zapis?