Baza WiedzyKsięgowanie i podatki KSIĄŻKA → Wynik finansowy w Książce

Wynik finansowy w Książce

Jak obliczyć wynik finansowy miesiąca? Skąd wiem, ile wynoszą moje faktyczne dochody? Ile zostanie mi na czysto z nową składką zdrowotną?

Obliczanie w warunkach Nowego Ładu jest trudniejsze, niż dotąd. Trzeba wziąc pod uwagę więcej czynników, w tym płynną składkę zdrowotną. Nie musisz tego liczyć sam! W module Książka znajdziesz nową zakładkę Wynik finansowy.

Załóżmy, że rozpoczynasz działalność od 1 stycznia 2022 roku. Wybierasz opodatkowanie na zasadach ogólnych, a ponieważ rozpoczynasz działalność, dotyczy Cię mały ZUS. Na dziś jedynym kosztem jest księgowa, która bierze 250 zł. Chciałbyś, aby zostało Ci na rękę 4000 zł. Ile musisz zarobić?

Z uwagi na konstrukcję opodatkowania, nie da się tego prosto policzyć. Musisz po prostu wpisać dane. Utwórz nową, testową tożsamość.

Metodą prób i błędów znajdziesz rozwiązanie, na przykład takie:

W przypadku firmy działającej dłużej możesz spojrzeć na rok poprzedni, na przykład taki:

To są dane przykładowe. Nie w każdym miesiącu odliczono składki na ubezpiecznie społeczne, a przychody i koszty były też bardzo różne. Im więcej prawidłowych danych wprowadzisz, tym bardziej wynik będzie zbliżony do rzeczywistości.

Pamiętaj, że w roku 2022 jest wyższa składka zdrowotna, która nie jest odliczana od podatku. Z drugiej strony, wzrosła kwota wolna. Przeliczenia z zeszłego roku potraktuj zatem jako wstęp. Aby osiągnąć ten sam wynik finansowy, być może trzeba będzie zwiększyć cenę usług. Jeśli wzrosły Twoje koszty, to także wpłynie na wynik.

Ostateczne dane zobaczysz dopiero dla prawidłowo zamkniętego miesiąca.

Zobacz także

Rozliczenie roczne PIT Jak przygotować roczne rozliczenie PIT? Skąd wezmę dane do PIT-36 lub PIT-36L?
Wydruk księgi Jak wydrukować podatkową książkę przychodów i rozchodów? Czy wydruk księgi jest zgodny z rozporządzeniem? Czy wystarczy wydrukować tabelę?
Zasysanie danych do Książki Jak zassać dane do modułu Książka?