Baza WiedzyKsięgowanie i podatki KSIĄŻKA → Wydruk księgi

Wydruk księgi

Jak wydrukować podatkową książkę przychodów i rozchodów? Czy wydruk księgi jest zgodny z rozporządzeniem? Czy wystarczy wydrukować tabelę?

Bieżące wprowadzanie danych w module Książka odbywa się w ramach przejrzystej tabeli:

Układ tabeli został podporządkowany wygodzie wprowadzania danych. Zawartość kolumn możesz zmieniać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wzór księgi określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest zaszłością historyczną. Wzór ten został zaprojektowany pod kątem prowadzenia w formie zeszytowej, z ręcznym podkreślaniem kwot na koniec miesiąca.

Na zakładce Księga widoczna jest wizualizacja księgi w formie określonej w rozporządzeniu.

Podstawowy wzór wydruku jest określony i nie należy go zmieniać.

Do księgi może być dołączone rozliczenie podatku.

Po zakończeniu miesiąca należy wykonać wydruk do formatu PDF. Plik PDF zostanie zapisany w folderze tożsamości, a następnie wyświetlony na ekranie.

Plik PDF można teraz wydrukować na drukarce fizycznej:

Powstały wydruk papierowy należy dołączyć do dokumentacji papierowej za dany miesiąc.

Zamknięcie miesiąca i wydruk należy wykonać w terminie określonym przepisami, tj. do 20 dnia następnego miesiąca.

Zobacz także

Rozliczenie roczne PIT Jak przygotować roczne rozliczenie PIT? Skąd wezmę dane do PIT-36 lub PIT-36L?
Wynik finansowy w Książce Jak obliczyć wynik finansowy miesiąca? Skąd wiem, ile wynoszą moje faktyczne dochody? Ile zostanie mi na czysto z nową składką zdrowotną?
Zasysanie danych do Książki Jak zassać dane do modułu Książka?