Baza WiedzyModuły pomocnicze do księgowania KSIĘGOWA → Współpraca z księgowym

Współpraca z księgowym

Jak przesyłać i odbierać dane od księgowego? Czy lepiej księgować w programie, czy korzystać z zewnętrznej księgowości? Jak przesłać e-faktury do księgowej?

Korzystanie z księgowości zewnętrznej nie wyklucza wykorzystania części funkcji po Państwa stronie. Zachęcamy do prowadzenia księgowości w Druczku® samodzielnie przynajmniej w zakresie wprowadzania danych. Oszczędzając księgowemu pracy można liczyć na niższe koszty obsługi księgowej.

W roku 2022 nie ma powodu, aby dane były przepisywane ręcznie z wydruków, nawet w formacie PDF. Dane można i należy przekazywać elektronicznie. Druczek oferuje możliwość importu oraz eksportu danych w formatach JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPiR, JPK_EWP. W ten sposób można udostępnić księgowości wszelkie konieczne dane oraz otrzymywać dane zwrotne.

Nie przesyłamy e-faktur do księgowej. Księgowość musi być gotowa na odbiór efaktur z KSEF. Takie faktury nie będą mogły być księgowane na podstawie wydruków albo raportów sprzedaży z programu. Należy upoważnić swojego księgowego do pobierania e-faktur w jego oprogramowaniu. Księgowe korzystające z Druczka® również będą mogły pobierać dane swoich klientów. Prawidłowe zaksięgowanie efaktury możliwe będzie wyłącznie po pobraniu e-faktury z KSEF.

Należy zapewnić zwrotne wytwarzanych w Państwa imieniu plików JPK_V7, JPK_PKPiR, JPK_EWP oraz ksiąg podatkowych w formacie PDF. Dane te powinny zostać przesłane w formie paczki ZIP, po zaksięgowaniu każdego miesiąca.

Po wypakowaniu tych danych należy zapisać je w odpowiednich folderach bieżącej tożsamości. Takie dane po zaimportowaniu do Druczka® pozwolą sprawdzić księgowanie, będą też dla Państwa bezpiecznym archiwum oraz pozwolą przygotować się do kontroli. To są Państwa dane i powinny być zawsze dla Państwa dostępne.

Zobacz także

Generowanie JPK_V7 z częścią ewidencyjną dla księgowej Jak wygenerować JPK_VAT dla księgowej? Jak przygotować JPK_V7M z ewidencją sprzedaży?
JPK_FA dla księgowej Jak wygenerować JPK_FA dla księgowej? Jak wybrać dokumenty do eksportu i kolejność eksportu danych?
Podatkowy rejestr sprzedaży Jak działa podatkowy rejestr sprzedaży? Jako mogę przygotować wykaz faktur dla księgowej?
Wysyłanie pliku JPK mailem Jak wysłać plik JPK do kogoś innego, na przykład do księgowej?