Baza WiedzyKsięgowanie i podatki JPK → Weryfikacja i wizualizacja pliku JPK

Weryfikacja i wizualizacja pliku JPK

Jak sprawdzić, czy plik JPK jest prawidłowy? Jak zwizualizować plik JPK? Jak zapisać plik JPK w formacie PDF? Czy są dostępne narzędzia do obsługi XML?

Udostępniamy dedykowane narzędzie do wizualizacji plików JPK. » sprawdź szczegóły.

Uruchom program jzkXML. Zobaczysz stronę startową:

Naciśnij przycisk Otwórz plik. Wybierz plik z dysku. Zostanie poddany analizie:

Przejdź teraz na zakładkę Dokument. Widzisz szczegóły danych, zawartych w tym pliku:

Możesz rozwijać poszczególne gałęzie, aby przejrzeć szczegóły danych.

Na zakładce Wizualizacja przygotowana została wizualizacja tego pliku w formacie czytelnym dla człowieka:

Naciśnij przycisk Zapisz PDF, aby zachować tę wizualizację w formacie PDF:

Powstały plik PDF możesz wydrukować albo po prostu zapisać w wybranym folderze. Taki plik PDF jest prawidłową wizualizacją pliku JPK.

Zobacz także

Generowanie JPK_V7 Jak wygenerować JPK_V7K lub JPK_V7K?
Urzędowe potwierdzenie odbioru JPK Jak pobrać UPO?
Weryfikacja pliku JPK Jak wykonać weryfikację pliku JPK? Jak sprawdzić, czy jest poprawny?
Wybór między JPK_V7M a JPK_V7K Jak ustawić, czy chcę generować JPK_V7K lub JPK_V7K? Jak włączyć rozliczenie kwartalne?
Wysyłanie JPK z programu Jak wysłać JPK wprost z programu?
Wysyłanie pliku JPK do fiskusa Jak wysłać plik JPK do urzędu skarbowego?