Baza WiedzyKontrahenci WERYFIKACJA → Weryfikacja danych

Weryfikacja danych

Jak program weryfikuje wprowadzane dane? Jak weryfikowane są adresy e-mail, numery telefonów, numeru REGON, PESEL, NIP, VIN, EAN-13, IBAN, kod pocztowy?

Podczas wprowadzania typowych danych, program weryfikuje ich poprawność. Format numerów określony jest zwykle normami ISO lub przepisami prawa.

Zakres weryfikacji zależy od konkretnego numeru:

 • NIP: Polski numer NIP musi składać się z 10 cyfr. Weryfikowana jest liczba kontrolna. W przypadku numerów z krajów UE wymagany format jest inny dla każdego kraju.

 • REGON: Numer REGON musi składać się z 9 cyfr. Weryfikowana jest liczba kontrolna.

 • PESEL: Numer PESEL musi składać się z 11 cyfr. Weryfikowana jest liczba kontrolna.

 • Numer telefonu: Polski numer telefonu musi składać się z 9 cyfr z określonego zakresu.

 • Numer komórki: Polski numer telefonu musi składać się z 9 cyfr z określonego zakresu.

 • Kod pocztowy: Polski kod pocztowy być w formacie 00-000.

 • IBAN: Numer rachunku bankowego musi mieć dokładnie 26 cyfr. Weryfikowana jest liczba kontrolna.

 • EAN-13: Kod EAN-13 musi składać się z 13 cyfr. Weryfikowana jest liczba kontrolna.

 • Numer rejestracyjny: Numer rejestracyjny musi mieć określoną długość. Nie może zawierać spacji.

 • VIN: Numer VIN musi się składać z 17 znaków o określonej strukturze. Litery I, O, Q nie mogą się pojawić. Weryfikowana jest także liczba kontrolna.

 • Adres e-mail: Adres e-mail musi mieć określony format, na przykład login@domena.pl

Jeśli wprowadzisz dane niezgodne z wymganym formatem, zobaczysz komunikat podobny do tego:

W tym wypadku nieprawidłowo wprowadzono numer VIN. W numerze VIN występowała cyfra 0, zamiast tego wprowadzono literę O. Litera O nigdy nie wystąpi w numerze VIN.

Sprawdź dokładnie wprowadzane dane. Nie wprowadzaj danych, które nie są prawidłowe.

Zobacz także

Biała lista płatników VAT Co to jest Biała Lista płatników VAT? Jak sprawdzić status VAT kontrahenta?
VIES Weryfikacja statusu kontrahenta unijnego Jak sprawdzić status VAT kontrahenta unijnego? Kiedy mogę wystawić fakturę unijną z VAT?
Weryfikacja numeru NIP i TIN Co to jest numer TIN? Jak program weryfikuje europejskie i krajowe numery NIP?
Weryfikacja statusu VIES w VAT Jak sprawdzić status VIES kontrahenta unijnego podczas wprowadzania danych do VAT?