Baza WiedzyPraca z dokumentami E-MAIL → Wersja składnika poczty elektronicznej

Wersja składnika poczty elektronicznej

Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji?

Przygotowaliśmy nowy składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną. Możesz skonfigurować więcej niż jedno konto pocztowe. Obsługiwane są najnowsze standardy szyfrowania, w tym TLS 1.2. Komunikację obsługuje nowa aplikacja jzkMailer. » zobacz jak

Składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną musi być w wersji obsługiwanej przez aplikację. Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z którejś z funkcji oferowanej przez ten składnik, weryfikowana jest zgodność wersji.

Aktualna wersja składnika obsługującego pocztę elektroniczną jest dołączana zawsze do pakietu instalacyjnego bieżącej wersji aplikacji. Jeśli regularnie aktualizujesz aplikację, wszystko będzie działać prawidłowo.

W szczególnych wypadkach może się zdarzyć, że plik składnika obsługującego pocztę elektroniczną zostanie zamieniony na starszą wersję. Może to być na przykład skutkiem użycia punktu przywracania albo innych działań niezależnych od aplikacji.

Przy próbie użycia funkcji związanych z pocztą elektroniczną zostanie wyświetlony komunikat podobny do tego:

Zamknij aplikację. Pobierz i zainstaluj pełny plik instalacyjny. » zobacz jak

Upewnij się, że prawidłowo zainstalowałeś wszystkie opcje.

Zobacz także

Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania?
Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?
Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail?
Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania?
Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?
Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo?
Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?
Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2?
Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora?