Baza WiedzyKontrahenci WERYFIKACJA → VIES Weryfikacja statusu kontrahenta unijnego

VIES Weryfikacja statusu kontrahenta unijnego

Jak sprawdzić status VAT kontrahenta unijnego? Kiedy mogę wystawić fakturę unijną z VAT?

Jeśli chcesz wystawić fakturę bez naliczenia VAT dla kontrahenta z UE, koniecznie sprawdź jego status w VIES.

VIES to system łączący rejestry VAT wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W rejestrze tym sprawdzisz, czy kontrahent jest zarejestrowany do VAT w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. To jest co innego, niż rejestra do VAT w państwie członkowskim. Podatnik może być podatnikiem VAT czynnym w Polsce, a nie być zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Sprawdzenie jest możliwe w trybie automatycznym lub ręcznym.

W trybie ręcznym wyświetli się okienko aplikacji weryfikującej.

W trybie ręcznym wybierz państwo członkowskie oraz wprowadź numer identyfikacyjny kontrahenta zgodny z obowiązującym formatem.

Naciśnij przycisk Sprawdź!.

Sprawdzanie może trwać nawet kilka sekund, zależnie od obciążenia serwerów Komisji Europejskiej i serwerów krajowych.

Dla podatnika zarejestrowanego będzie wynik pozytywny:

Teraz możesz wystawić fakturę WDT. » zobacz jak

Dla podatnika niezarejestrowanego będzie wynik negatywny:

Wynik negatywny oznacza, że musisz naliczyć VAT na fakturze.

W trybie automatycznym program sam sprawdzi status VAT przed wystawieniem faktury bez VAT.

Aplikacja jzkVIES stanowi część pełnej instalacji Pakietu JZK. Upewnij się, że zainstalowałeś całość prawidłowo. » zobacz jak

Zobacz także

Biała lista płatników VAT Co to jest Biała Lista płatników VAT? Jak sprawdzić status VAT kontrahenta?
Weryfikacja danych Jak program weryfikuje wprowadzane dane? Jak weryfikowane są adresy e-mail, numery telefonów, numeru REGON, PESEL, NIP, VIN, EAN-13, IBAN, kod pocztowy?
Weryfikacja numeru NIP i TIN Co to jest numer TIN? Jak program weryfikuje europejskie i krajowe numery NIP?
Weryfikacja statusu VIES w VAT Jak sprawdzić status VIES kontrahenta unijnego podczas wprowadzania danych do VAT?