Baza WiedzyUżytkownicy i tożsamości UŻYTKOWNICY → Użytkownik domyślny

Użytkownik domyślny

Co znaczy, że użytkownik jest domyślny? Jak ustawić domyślnego użytkownika?

Jeśli w programie wprowadziłeś więcej niż jednego użytkownika, powstaje problem, który powinien być wybierany do nowo wystawianych dokumentów.

Zamiast tego ustaw dla konkretnego użytkownika opcję domyślny. Wtedy zawsze dokładnie ten użytkownik będzie wybierany na starcie aplikacji.

Domyślny użytkownik widoczny jest w module Użytkownicy z zielonym podświetleniem:

Jeśli nie ustawisz domyślnego użytkownika, zostanie wybrany pierwszy z listy. Z uwagi na zmienną kolejność sortowania, wynik takiego wyboru może być inny, niż się spodziewałeś. Pamiętaj o wybieraniu domyślnego użytkownika.

Aby wybrać innego użytkownika jako domyślnego, zaznacz go i naciśnij przycisk Ustaw jako domyślnego:

Podświetlenie się przesunęło na nowego domyślnego użytkownika.

Zwróć uwagę, że dwie pozycje są zaznaczone na niebiesko. To pozycje, które właśnie zostały poddane edycji. Podświetlenie zniknie po restarcie aplikacji.

Zobacz także

Dane dla urzędu skarbowego Jak wprowadzić dane użytkownika potrzebne dla urzędu skarbowego? Jak podać kontakt dla US? Jak wprowadzić kody OSS i MOSS? Jak wybrać urząd skarbowy?
Edycja użytkownika Jak zmienić dane bieżącego użytkownika? Jak ustawić dane, które pojawią się na fakturach i innych dokumentach?
Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy Jak wydrukować numer konta sprzedawcy bezpośrednio pod danymi adresowymi? Jak wydrukować konto przy kwocie i terminie płatności?
Konwersja użytkownika Jak wykonać konwersję użytkownika na nowy format? Co zrobić, jeśli nie można edytować użytkownika w starym formacie?
Numer konta do przelewów podatkowych Skąd wziąć numer konta do przelewu podatkowego?
Stopka dokumentu Jak umieścić stopkę firmową na drukowanych dokumentach? Jak umieścić pełne dane rejestrowe firmy?
Zmiana danych użytkownika Jak zmienić dane firmy w programie? Jak zmienić dane wystawcy na fakturach?