Baza WiedzyMagazyn MAGAZYN → Uzupełnianie pozycji w magazynie

Uzupełnianie pozycji w magazynie

Jak uzupełnić pozycję dokumentu w magazynie? Co zrobić, jeśli towar nie jest powiązany z magazynem?

Jeśli magazyn ma pracować prawidłowo, każda pozycja dokumentu sprzedaży, dokumentu magazynowego, zlecenia i produktu powinna być powiązana z magazynem. Jeśli nie ma takiego powiązania, bo nie ma jeszcze takiego produktu w magazynie, należy to powiązanie uzupełnić.

Jeśli brak towaru o danym kodzie w magazynie, a naciśnięcie przycisku Znajdź nie pomaga, wyświetlany jest tekst brak powiązania z magazynem:

Naciśnij przycisk Dodaj nowy, aby przygotować nową kartę towaru. Program zapyta o potwierdzenie:

Naciśnij Tak. Zobaczysz przygotowaną kartę nowego produktu:

Sprawdź wszystkie pola. Jeśli jest to towar, który masz fizycznie na stanie, możesz podać ilość początkową. Przejdź na zakładkę Ruchy magazynowe:

Wpisz ilość na starcie. Taka ilość od razu pojawi się jako dostępna w magazynie.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać ten towar.

Teraz towar jest w magazynie, a powiązanie jest aktywne:

Zobacz także

Dodatkowe magazyny Jak włączyć dodatkowe magazyny? Ile mogę mieć magazynów w programie? Jak włączyć 25 magazynów?
Dodawanie pozycji z magazynu Jak szybko dodać więcej pozycji do faktury, zlecenia, paragonu, zamówienia? Jak szybko wystawić długą fakturę, WZ, PZ?
Lokalizacja towaru w magazynie Jak wprowadzić lokalizację towaru w magazynie?
Obsługa magazynu Jak działa obsługa magazynu w Pakiecie JZK 365?
Powiązanie towaru z magazynem Jak powiązać pozycję dokumentu z magazynem? Czy stany magazynowe będą obsłużone?