Baza WiedzyPraca z dokumentami USUWANIE → Usuwanie dokumentów

Usuwanie dokumentów

Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję?

Usuwanie danych nie jest prawidłowym systemem pracy. Jeśli chcesz pobawić się programem, wypróbować różne możliwości albo po prostu nauczyć się jego obsługi, utwórz nową, fikcyjną tożsamość. Tam możesz prowadzić eksperymenty do woli. Utwórz taką tożsamość teraz. » zobacz jak

Rejestr faktur, zakupów itd. są księgami w rozumieniu przepisów karno-skarbowych. Traktuj dane zapisane w programie poważnie i zapisuj je tak, aby w każdej chwili móc zaprosić urząd skarbowy do na kontrolę. Księgi winny być prowadzone rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa. Nie jest dopuszczalne podmienianie, poprawianie albo usuwanie wystawionych dokumentów. Naruszenie tych przepisów grozi odpowiedzialnością. » zobacz jak

Są rzecz jasna sytuacje, gdy można usunąć zbędny element. Możesz usunąć niepotrzebnego kontrahenta albo towar, który nigdy nie był sprzedawany. Odpowiednią funkcję znajdziesz w menu podręcznym (prawy klawisz myszy). Celowo ta funkcja ukryta jest głęboko, aby nie można było jej nacisnąć przypadkiem.

W sytuacjach, gdy usuwanie jest możliwe i dopuszczalne, na ekranie znajdziesz normalny przycisk Usuń.

Szczególnym przypadkiem jest usuwanie obiektów powiązanych z innymi. Próba usunięcia takiego dokumentu zakończy się ostrzeżeniem, takim jak to:

albo takim:

albo takim:

Jeśli wystawiłeś fakturę nieprawidłowo, skoryguj ją zgodnie z przepisami. » zobacz jak

Jeśli usuwanie się powiedzie, zobaczysz potwierdzenie:

Usuwanie dokumentu, nawet jeśli jest wykonalne, tak naprawdę niczego nie usuwa. Użycie funkcji usuwania powoduje jedynie zapisanie w danych oznaczenia usunięty. Dokumenty z takim oznaczeniem nie są normalnie wyświetlane na ekranie. Można je wyświetlić korzystając z funkcji administracyjnych. Jeśli korzystasz z usługi Kopia Elektroniczna, wytworzona wcześniej kopia dokumentu pozostaje na dysku. Podobnie wydruk PDF, jeśli np. wysyłałeś ten dokument mailem.

Zobacz także

Dokument wprowadzony do obrotu Co oznacza wprowadzenie do obrotu? Czy można zmienić albo usunąć dokument, który został wprowadzony do obrotu?
Przywracanie usuniętego dokumentu Jak przywrócić omyłkowo usunięty dokument?
Usuwanie zapisów księgowych Jak usunąć błędny wpis w rejestrze księgowym? Jak poprawić błędny zapis?
Wyświetlanie dokumentów usuniętych Jak wyświetlić dokumenty usunięte? Co oznacza, jeśli obiekt jest przekreślony? Jak ukryć dokumenty oznaczone jako usunięte?