Baza WiedzyPraca z bazą danych SIECI → Ustawienia w sieci

Ustawienia w sieci

Jak przechowywane są ustawienia aplikacji w sieci? Jak ustawić, aby w sieci wszyscy mieli te same ustawienia? Jak ustawić wspólną numerację w sieci?

Przy pracy w sieci jeden z komputerów pełni rolę serwera. Możesz na nim utworzyć tożsamość sieciową. » zobacz jak

Część ustawień jest zapisywana w lokalnym rejestrze Windows, odrębnie dla każdego komputera (na przykład: licencja, folder przechowywania tożsamości).

Część ustawień jest zapisywana we wspólnej bazie, ale dotyczy każdego komputera odrębnie (na przykład: drukarka etykiet).

Część ustawień jest wspólna dla wszystkich komputerów w sieci (na przykład: styl wydruków).

Program numeruje dokumenty automatycznie. » zobacz jak

Numeracja dokumentów jest ustawiana lokalnie w rejestrze. Dzięki temu każde stanowisko może wystawiać dokumenty we własnej puli numerów. To przydatne, aby oddzielić faktury poszczególnych handlowców. Po prostu ustaw dla każdego stanowiska inny prefiks faktury. » zobacz jak

Możesz preferować wspólną numerację dla wszystkich stanowisk. W takim razie po prostu upewnij się, że każde stanowisko ma ten sam format numerowania. Program weryfikuje na bieżąco numerację i będzie zauważać, że ktoś inny już zużył kolejny numer. To działa automagicznie. » zobacz jak

Zobacz także

Błędy podczas pracy w sieci Błąd dostępu podczas pracy w sieci. Co oznacza C0000006, 102, 103 i jak sobie z tym poradzić.
Nowa tożsamość sieciowa Jak uruchomić pracę w sieci? Jak utworzyć tożsamość sieciową?
Numerowanie w sieci Jak są numerowane dokumenty przy pracy na kilku stanowiskach?
Wymagania do pracy wielostanowiskowej Jakie są wymagania techniczne Pakietu JZK 365 do pracy w sieci?
Zamiana tożsamości lokalnej na sieciową Jak udostępnić dane lokalne w sieci? Jak zamienić tożsamość lokalną sieciową?