Baza WiedzyPraca z dokumentami E-MAIL → Ustawienia konta pocztowego

Ustawienia konta pocztowego

Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2?

Przygotowaliśmy nowy moduł wysyłania poczty. Możesz skonfigurować więcej niż jedno konto pocztowe. Obsługiwane są najnowsze standardy szyfrowania, w tym TLS 1.2. Komunikację obsługuje nowa aplikacja jzkMailer. W programie udostępniamy podstawowe możliwości. Możesz skorzystać z dodatkowych opcji, w tym obsługi i archiwizacji poczty IMAP. » zobacz jak.

W menu Opcje wybierz Ustawienia e-mail. Pokaże się okienko ustawień:

Ze względów bezpieczeństwa konto e-mail służące do wysyłania maili z programu powinno być inne, niż adres e-mail, na którym odbierasz korespondencję. Adresu, z którego wysyłasz pocztę, nie podajesz swoim klientom. Na fakturach i innych dokumentach drukowany jest ares, który ustawisz w danych użytkownika. » zobacz jak

Przejdź na zakładkę Konta e-mail. Możemy teraz skonfigurować nowe konto pocztowe.

Naciśnij przycisk Nowe konto.

Wprowadź podstawowe informacje, na przykład takie:

Podaj dane konta e-mail służącego wyłącznie do wysyłania maili z programu. Zalecamy, aby było to być komercyjne konto pocztowe u jednego z niezależnych dostawców. To nie może być konto gmail. » zobacz dlaczego

Tekst wpisany w polu Przyjazna nazwa konta pozwoli Ci łatwiej rozpoznać konta pocztowe. Ta nazwa jest tylko dla Ciebie i nie będzie wysyłana.

Naciśnij Dalej. Teraz wprowadź dane logowania:

Naciśnij Dalej. Teraz wprowadź opcje wysyłania poczty:

Program podpowiada kilka możliwych serwerów wysyłania. Serwer wysyłania dla Twojego konta pocztowego może być zupełnie inny. Zapytaj o szczegóły administratora Twojego konta pocztowego. Sprawdź też dokładnie żądany poziom zabezpieczeń TLS.

Naciśnij Sprawdź, aby zweryfikować te dane. Program spróbuje się zalogować, aby odczytać certyfikat serwera.

Zobaczysz komunikat:

Upewnij się, czy nazwa CN w certyfikacie pasuje do Twojego dostawcy poczty.

Poczta wysyłana podlega buforowaniu. Bufor poczty zapewnia większe bezpieczeństwo i kontrolę. » zobacz jak

Naciśnij Dalej.

Program jzkMailer oferuje w pełnej wersji obsługę poczty IMAP. » zobacz jak.

Jeśli nie masz licencji na jzkMailer, pozostaw te ustawienia puste.

Naciśnij Dalej.

W przypadku poczty biznesowej do każdej wiadomości warto dołączyć podpis. Na przykład taki:

Wszystko gotowe. Naciśnij Zapisz, aby zachować ustawienia.

Twoje konto zostało skonfigurowane. Ponieważ włączyłeś opcję konto główne, pojawi się jako pierwsze na liście:

Możesz zamknąć okienko ustawień e-mail.

Zobacz także

Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania?
Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?
Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail?
Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania?
Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?
Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo?
Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?
Wersja składnika poczty elektronicznej Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji?
Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora?