Baza WiedzyUżytkownicy i tożsamości TOŻSAMOŚCI → Uruchamianie konkretnej tożsamości

Uruchamianie konkretnej tożsamości

Jak utworzyć skrót do konkretnej tożsamości?

Możesz utworzyć bezpośrednie skróty do wybranych tożsamości.

Przejdź do okna konfiguracji tożsamości:

365 - Tożsamości i bazy danych

Możesz utworzyć skrót do zaznaczonej tożsamości:

prawy klawisz myszy - Utwórz skrót na Pulpicie

Potwierdź utworzenie skrótu:

Naciśnij Alt+TAB, aby wyświetlić Pulpit. Zobaczysz tam nowy skrót:

Sposób działania tego skrótu zależy od wybranego sposobu otwierania programu na starcie. Możesz go zmienić. » zobacz jak

Jeśli wybrałeś Na starcie: Wybierz tożsamość, skrót spowoduje zaznaczenie wybranej tożsamości w okienku wyboru. Jeśli wybrałeś Na starcie: Otwórz ostatnią tożsamość, program od razu otworzy tę tożsamość tak, jak by była ostatnią.

Jeśli nie chcesz wybierać tożsamości na starcie aplikacji, utwórz odrębne skróty do każdej używanej tożsamości.

Zobacz także

Folder przechowywania tożsamości Jak zmienić folder przechowywania tożsamości?
Klonowanie tożsamości Jak utworzyć kopię tożsamości?
Limity tożsamości Ile mam dostępnych tożsamości w ramach mojej licencji? Jak zwiększyć ten limit?
Nowa tożsamość Jak utworzyć nową tożsamość?
Uruchamianie w ostatniej tożsamości Jak ustawić, żeby program nie pytał ciągle o wybór tożsamości?
Usuwanie tożsamości Jak usunąć nadwyżkową tożsamość? Co zrobić, jeśli mam dane, z których nie korzystam?
Wybór tożsamości przy uruchamianiu Jak ustawić, żeby program przy uruchamianiu wybierał tożsamość?