Baza WiedzyInstalacja, aktywacja i aktualizacja LICENCJA → Tryb ograniczonego użytkowania

Tryb ograniczonego użytkowania

Jak mogę przetestować program, nie kupując jeszcze licencji? Czy mogę uruchomić program po wygaśnięciu licencji? Czy mam dostęp do danych bez licencji?

Przy pierwszym uruchomieniu nowej aplikacji zobaczysz komunikat o braku aktywnej licencji:

Wybierz Tak, aby aktywować licencję. » zobacz jak

Jeśli wybierzesz Nie, aplikacja uruchomi się w trybie ograniczonego użytkowania. Zobaczysz następujący komunikat:

W trybie ograniczonego użytkowania możesz przeglądać już wprowadzone dane. Dzięki temu masz dostęp do danych, które wprowadziłeś w okresie, gdy miałeś licencję.

W trybie ograniczonego użytkowania są pewne ograniczenia. Zakres dat w filtrach aplikacji jest ograniczony. Dodawanie nowych elementów jest ograniczone. Możesz utworzyć tylko jedną tożsamość. Nie będą dostępne moduły, które wymagają licencji dodatkowej. Wydruki będą posiadały znak wody.

Wystarczy aktywować licencję, aby odblokować pełną pracę programu.

Zobacz także

Aktywacja licencji Jak wprowadzić licencję w programie? Jak aktywować nową licencję?
Automatyczne pobieranie licencji Jak działa automatyczne pobieranie licencji? Czy trzeba wprowadzać licencję ręcznie? Co to jest automatyczna synchronizacja licencji?
Problemy z pobieraniem licencji Co zrobić, jeśli podczas pobierania licencji zgłaszany jest błąd?