Baza WiedzyProdukcja PRODUKCJA → Sprzedaż produktu na fakturę

Sprzedaż produktu na fakturę

Jak sprzedać produkt od razu na fakturę?

Moduł Produkcja pozwala na powiązanie kilku towarów i usług w jeden produkt. Produkt może być też usługą kompleksową, do wykonania której użyjesz materiały i robociznę. Najpierw przygotuj taki produkt. » zobacz jak

Uruchom moduł Produkcja. Zaznacz produkt, który chcesz wyprodukować. Z podręcznego menu wybierz opcję Wyprodukuj:

Usługi podświetlone są zawsze na zielono.

Wprowadź ilość, jaką chcesz wyprodukować:

Opcja od razu sprzedaj na fakturę jest domyślnie zaznaczona. Nie może być inaczej.

Naciśnij Gotowe, aby wykonać produkcję. Wykonane zostanie zużycie materiałów:

Naciśnij OK. Zostanie przygotowana faktura:

Naciśnij Wybierz, aby uzupełnić dane kontrahenta.

Sprawdź też termin płatności i pozostałe szczegóły faktury. Naciśnij Gotowe, aby zapisać fakturę.

Pamiętaj, że zużycie już nastąpiło. Jeśli nie zaakceptujesz faktury, zajdzie konieczność ręcznego wycofania zużycia.

Przejdź teraz modułu Faktury. Faktura została wystawiona i możesz ją obejrzeć:

Magazyn obsługuje się w cenach netto. Faktura będzie zawierała doliczony VAT w odpowiedniej stawce.

Zobacz także

Produkcja Do czego służy moduł Produkcja? Czy różni się moduł Produkcja od modułu Procedury? Który jest odpowiedni dla mnie?
Produkcja produktu Jak wyprodukować produkt do sprzedaży?
Tworzenie produktu Jak przygotować nowy produkt? Jak wykorzystać możliwości tworzenia zestawów złożonych?