Baza wiedzy

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

KONTAKT BAZA WIEDZY APLIKACJE 365 POBIERZ ZAMÓW    

Rozliczenia automagiczne


Jak wprowadzić automagiczne księgowanie wpłat za faktury? Czy jest możliwość obsługi SWRK, kart, wyciągów w MT940?

Technicznie jest to jak najbardziej wykonalne.

1. Po stronie banku zażądaj uruchomienia systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, czyli SWRK.

2. Przydziel każdemu klientowi indywidualny numer rachunku bankowego. Będzie on postaci

LK 1234 5678 CLID NNNN NNNN NNNN

CLID to 4-cyfrowy numer klienta, nadawany przez bank. Pozostałe 12 cyfr jest dla Ciebie.
Dla klientów firmowych ustal jako identyfikator numer NIP (10 cyfr + 2 zera z przodu).
Dla klientów indywidualnych ustal jako identyfikator numerz PESEL (11 cyfr + zero z przodu).
Jeśli klient nie ma NIP ani PESEL, ustal identyfikator z innej serii, który będzie unikalny dla każdego klienta. Na przykład 9KKKKK123456, gdzie KK - kod pocztowy klienta, a 123456 to kolejny numer klienta.

Dla każdego kontrahenta identyfikator musi być unikalny. Wpłaty będą identyfikowane wyłącznie po tym ID.

3. Upewnij się, że jesteś w stanie pobierać wyciągi w odpowiednim formacie. Musi to być format odpowiedni do importu danych, na przykład MT-940, CSV itd. Skontaktuj się z pomocą techniczną, może być konieczne dostarczenie przykładowych plików importu.

Aby aktywować funkcjonalność SWRK, skontaktuj się z nami. » zobacz jak

Rozliczenia automagiczne wymagają Druczka 365 albo Fakturzysty 365 w wersji przynajmniej PRO z dodatkiem Kopia Elektroniczna.

Funkcjonalność SWRK będzie udostępniona pod koniec IV kwartału 2020.

2020-10-14

faktury rozliczenia

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się
Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje · Dane firmy

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-05-11 11:51 #39.5 for 3.237.9.125 @ec2-3-237-9-125.compute-1.amazonaws.com