Baza WiedzyMagazyn REMANENT → Remanent

Remanent

Jak wykonać remanent? Jak wprowadzić stany magazynowe?

Remanent służy zbiorczej aktualizacji stanów magazynowych. » zobacz jak

Remanent nie jest podatkowym spisem z natury, którego wykonanie jest konieczne podczas prowadzenia podatkowej księgi prychodów i rozchodów. Podatkowy spis z natury wykonujesz w inny sposób. » zobacz jak

Przejdź do moduły Remanent. Naciśnij przycisk Nowy remanent.

Wybierz datę, z której pobrać stany magazynowe:

Zostanie przygotowany nowy remanent. Przejdź na zakładkę Pozycje:

Dla poszczególnych pozycji zweryfikuj ilości faktycznie obecne w magazynie.

W przypadku różnic użyj przycisku Zmień. Wprowadź prawidłową ilość, na przykład:

Naciśnij Gotowe, aby zapisać zmianę. Pozycje zmienione podświetlone są na żółto:

W momencie naciśnięcia przycisku Gotowe został już zapisany korygujący ruch magazynowy.

Przejdź na zakładkę Informacje. Widać podsumowanie różnic:

Naciśnij Gotowe, aby zapisać zmiany.

Korygujący ruch magazynowy został już przygotowany dla każdej pozycji, dla której wprowadzono zmiany. Możesz zmienić lub usunąć ten ruch. » zobacz jak

Zobacz także

Korygujący ruch magazynowy Co to jest korygujący ruch magazynowy? Jak skorygować stany magazynowe?