Baza WiedzyModuły kadrowe UMOWY → Przeliczanie wynagrodzenia do umowy

Przeliczanie wynagrodzenia do umowy

Jak przeliczyć wynagrodzenie do umowy? Czy przeliczenie następuje automatycznie?

Do jednej umowy może być dowolna ilość wypłat wynagrodzenia. W przypadku umowy o dzieło lub umowy zlecenia możesz płacić w ratach. W przypadku umowy o pracę naturalną jest wypłata comiesięczna, ale również nie ma przeszkód, aby obliczać wynagrodzenie częściej. Wypłaty nie muszą odpowiadać kwoty zapisanej wstępnie na umowie. Najpierw przygotuj wypłatę wynagrodzenia do umowy. » zobacz jak

Jeśli mamy do czynienia z nowym wynagrodzeniem do umowy, jego składniki przeliczane są automatycznie w miarę wprowadzania danych:

Przycisk Przelicz składniki ma zwykłe tło. Dla pewności naciśnij go. Zobaczysz komunikat:

W przypadku wynagrodzenia już wprowadzonego nie chcemy, aby przeliczanie odbywało się niechcący. Wtedy przycisk przeliczania ma żółte tło:

Naciśnięcie przycisku Przelicz składniki zaowocuje żądaniem potwierdzenia:

To jest suma wszystkich różnic. Ponieważ w trakcie przeliczania niektóre odejmuje się, a niektóre dodaje, różnica kwoty do wypłaty może być inna.

Naciśnij Tak, aby zachować przeliczenie.

Na ekranie widzisz teraz nowe kwoty:

Dla pewności naciśnij przycisk Przelicz składniki jeszcze raz. Teraz zobaczysz inny komunikat:

Potrzeba przeliczenia wynika z reguły ze zmiany właściwości umowy. Te zmiany wykonywane są natychmiast. Upewnij się, że wprowadzone przez Ciebie zmiany są pożądane. Zmiana kwot umów, które zostały rozliczone, może spowodować konieczność korekty rozliczeń z pracownikami/zleceniobiorcami/wykonawcami, jak i z urzędem skarbowym.

Zobacz także

Nowa umowa Jak przygotować nową umowę zlecenia, o dzieło albo o pracę?
Wynagrodzenia do umowy Jak przygotować i zarejestrować wypłatę wynagrodzenia do umowy? Jak obliczyć składki ZUS i zaliczkę na podatek?