Baza WiedzyPraca z dokumentami E-MAIL → Problemy z wysyłaniem poczty

Problemy z wysyłaniem poczty

Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?

Wysyłanie poczty jest bardzo proste. W normalnych warunkach program wysyła pocztę bez szczególnych komunikatów.

Jeśli wystąpią problemy, pojawi się jeden lub kilka komunikatów.

Może zdarzyć się kilka problemów, które są typowe dla nieprawidłowej konfigurację konta pocztowego w programie:

 • Nie skonfigurowano poprawnie konta pocztowego - nie przygotowałeś konta pocztowego o potrzebnym adresie.

 • Nieprawidłowe lub niekompletne ustawienia konta pocztowego - ustawienia są, ale nie są prawidłowe.

 • Problem z ustawieniami konta pocztowego - ogólny problem z ustawieniami konta.

Jeśli obok opisu błędu podany jest kod z przedziału 400-599, oznacza to błąd sygnalizowany przez serwer pocztowy.

Następujące komunikaty mogą być związane z nieprawidłową konfiguracją konta pocztowego w programie:

 • Niewłaściwe dane logowania.

 • Konieczna jest zmiana sposobu przekazania hasła.

 • Połączenie wymaga szyfrowania.

 • Połączenie wymaga zalogowania.

 • Wybrana metoda logowania jest zbyt słaba.

 • Szyfrowanie jest wymagane do zalogowania.

 • Wskazany użytkownik nie jest lokalny.

 • Niewłaściwe dane logowania.

 • Ta domena nie przyjmuje poczty.

W szczególności błąd Niewłaściwe dane logowania oznacza nieprawidłowy login lub hasło. Sprawdź, co wpisałeś w ustawieniach e-mail.

Błędy z kodami z przedziału 500-599 są zawsze związane z błędem technicznym serwera:

 • Protokół SMTP nie jest dostępny.

 • Skrzynka nie jest dostępna, zajęta albo zablokowana.

 • Błąd po stronie serwera.

 • Brak miejsca po stronie serwera.

 • Tymczasowy brak autoryzacji.

 • Serwer nie może przyjąć podanych parametrów.

 • Polecenie nie jest prawidłowe albo zbyt długie.

 • Parametry nie są podane prawidłowo.

 • Wybrane polecenie nie jest dostępne.

 • Niewłaściwa kolejność poleceń.

 • Parametr polecenia nie jest dostępny.

 • Serwer nie przyjmuje poczty.

 • Polecenie nie zostało wykonane, skrzynka nie jest dostępna.

 • Skrzynka jest przepełniona.

 • Nazwa skrzynki pocztowej nie jest właściwa.

 • Połączenie nieudane.

W takim wypadku skontaktuj się z administratorem serwera. Spróbuj także użyć innego konta pocztowego. Jeśli problem będzie się powtarzał, skorzystaj z rozszerzonej pomocy technicznej. » zobacz jak

W rzadkich wypadkach może wystąpić problem związany z dostępem do pliku:

 • Problem z plikiem e-mail - oznacza to, że plik nie istnieje, nie daje się odczytać albo został zablokowany.

W takim wypadku zrestartuj program i sprawdź, czy inne aplikacje nie blokują tego pliku. Jeśli problem będzie się powtarzał, skorzystaj z rozszerzonej pomocy technicznej. » zobacz jak

Zobacz także

Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania?
Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?
Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail?
Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania?
Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo?
Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?
Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2?
Wersja składnika poczty elektronicznej Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji?
Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora?