Baza WiedzyKontrahenci KONTRAHENCI → Panel danych kontrahenta

Panel danych kontrahenta

Jak działa standardowy panel kontrahenta? Jak wybrać kontrahenta?

W wielu okienkach aplikacji Pakietu JZK 365 występuje standardowy panel danych kontrahenta. Wygląda na przykład tak:

Panel jest pusty, bo jeszcze nie wprowadziliśmy żadnego kontrahenta.

Jeśli chcesz wprowadzić kobntrahenta jednorazowego, od razu naciśnij Zmień, aby wpisać dane.

W każdym obiekcie jest tylko kopia danych kontrahenta. Jeśli wprowadzisz dane w tym miejscu, nie będą zapisane w bazie kontrahentów. To jest przydatne, jeśli kontrahent jest jednorazowy.

Możesz też wybrać kontrahenta z bazy danych. Naciśnij Wybierz, zobaczysz standardowe okienko wyboru kontrahenta.

Jeśli chcesz zapisać kontrahenta na stałe, dodaj go bo bazy kontrahentów w tym okienku. Następnie wybierz go.

Dane wybranego kontrahenta zostaną wyświetlone:

Nie są wyświetlane pełne dane. Sposób wyświetlenia danych zależy od okienka. Na przykład w okienkach związanych z osobą fizyczną wyświetlony zostanie numer PESEL, data urodzenia albo płeć. W okienkach związanych z rozliczeniami może wyświetlić się numer konta kontrahenta. Jeśli chcesz sprawdzić pełne dane, użyj opcji Zmień.

Możesz teraz zmienić te dane. Naciśnij Zmień, aby zmienić dane.

W każdym dokumencie jest tylko kopia danych kontrahenta. Jeśli zmienisz dane w tym miejscu, zmiany nie będą zapisane w bazie kontrahentów. Aby zmienić dane na stałe, użyj opcji Wybierz i zmień dane, a potem wstaw je do dokumentu.

Zobacz także

Indywidualne warunki handlowe Jak wprowadzić poziom cen, stały rabat albo termin płatności dla danego? Jak sprawdzić obroty kontrahenta?
Indywidualne warunki handlowe na fakturze Jak działają indywidualne warunki handlowe kontrahenta? Jak wystawić fakturę z indywidualnym terminem lub formą płatności?
Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP Jak znaleźć firmę po numerze NIP? Czy trzeba wprowadzać ręcznie wszystkie dane kontrahenta?
Mail do klienta Jak wysłać maila do dowolnego kontrahenta? Jak przygotować mail do klienta?
Znaki zastrzeżone Jakie znaki nie są dopuszczalne w nazwie klienta? Jak zapisać nazwę firmy z cudzysłowem?