Baza WiedzyModuły finansowe KASA → Obsługa kasy

Obsługa kasy

Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe, do których wpadają wystawiane dokumenty KP i KW. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty KP i KW.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:

Zwróć uwagę na filtry, dostępne w dolnej części okna.

Po lewej stronie są zakładki poszczególnych kas. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. Jeśli wprowadzałeś dane w starszych wersjach Classic, mogą być dostępne także kasy archiwalne.

Z lewej strony widać raporty kasowe, powiązane z daną kasą:

Raporty kasowe możesz otwierać i zamykać z dowolną częstotliwością. W niektórych firmach raport kasowy zamyka się codziennie, w innych raz w miesiącu.

Zamknięcie ostatniego otwartego raporu kasowego spowoduje automatyczne otwarcie nowego raportu.

Dla każdego raportu kasowego podawana jest ilość wpisów KP i KW, suma wpłat i wypłat oraz aktualne saldo.

Saldo raportu kasowego to różnica wpłat i wypłat. To saldo nie uwzględnia stanu początkowego raportu.

Raport kasowy możesz przeglądać, drukować i edytować. » zobacz jak.

Z prawej strony widać dokumenty kasowe, powiązane z raportem kasowym wybranym z lewej strony:

Dokumenty kasowe to dokumenty KP i KW. Dokument KP poświadcza przyjęcie gotówki, dokument KW poświadcza jej wydanie. Dokumenty te są numerowane i powinny być wystawiane kolejno.

Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Do bieżącego raportu kasowego możesz wystawić dokument KP, aby przyjąć wpłatę. » zobacz jak

Możesz również wystawić dokument KW, aby zarejestrować wypłatę z kasy. » zobacz jak

Dokumenty kasowe mogą być wystawione z ręki, ale mogą być też powiązane z konkretnym dokumentem. Można na przykład przyjąć bezpośrednią zapłatę za fakturę albo zarejestrować wypłatę z tytułu korekty. Dokumenty kasowe mogą być też powiązane z delegacją (zaliczka i zwrot zaliczki) albo z umową (wypłata z tytułu umowy). » zobacz jak

Każdy dokument kasowy można przeglądać, drukować i edytować. » zobacz jak.

Zobacz także

Dokument kasowy Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW?
Dokument kasowy walutowy Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu?
Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW?
KP Wpłata do kasy Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy?
KW Wypłata z kasy Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy?