Baza WiedzyTechniczne VIES → Nieprawidłowa wersja komponentu jzkVIES

Nieprawidłowa wersja komponentu jzkVIES

Dlaczego nie mogę sprawdzić statusu VAT lub VIES kontrahenta? Otrzymuję komunikat o braku punktu wejścia procedury jzkCheckVAT? O niewłaściwej wersji jzkVIES?

Weryfikacja statusu VAT/VIES realizowana jest za pomocą komponentu jzkVIES. Jest on integralną częścią Pakietu JZK 365.

Jeśli komponent w ogóle nie został zainstalowany, możesz zobaczyć komunikat podobny do tego:

Możesz sobie poradzić z tym bardzo prosto. » zobacz jak

Jeśli wersja jzkVIES nie jest prawidłowa, zobaczysz taki komunikat:

Jest też możliwe, że komponent nie został odświeżony z powodu blokady albo odtwarzania starszej wersji przy użyciu punktu przywracania w Windows. W takim wypadku w folderze programu będzie obecna biblioteka jzkVIESlib.dll, ale będzie miała niezgodną wersję.

Odszukaj ten plik, a następnie użyj opcji Właściwości:

Upewnij się, że wersja pliku jest właściwa. W tym celu zadzwoń do BOK i zweryfikuj, jaka powinna być oczekiwana aktualnie wersja tej biblioteki.

Zalecamy ponowić instalację ze wszystkimi opcjami włączonymi.

Zobacz także

Komponent jzkVIES nie jest dostępny Co oznacza komunikat, że komponent jzkVIES nie jest dostępny? Dlaczego nie mogę sprawdzić statusu VAT lub VIES kontrahenta?