Baza WiedzyModuły finansowe WALUTY → Kursy walut

Kursy walut

Jak sprawdzić aktualne kursy walut? Gdzie znajdę kursy danej waluty?

W ramach aplikacji Pakietu JZK 365 udostępniamy aktualne kursy wybranych walut z urzędowej tabeli A Narodowego Banku Polskiego. Dostępne są także kursy historyczne za ostatnie kilka lat.

Uruchom moduł Kursy walut.

Po lewej stronie znajdziesz waluty aktualnie obsługiwane w aplikacji.

Zwróć uwagę na kody ISO waluty. Są to kody zgodne z normą ISO 4217 i jednoznacznie określają walutę.

Obsługujemy także kody ISO krajów, które emitują daną walutę. Te kody zgodne są z normą ISO 3166-1.

Nie wszystkie waluty z tabeli A NBP są obsługiwane. Pominęliśmy waluty pozaeuropejskie bez istotnego znaczenia dla wymiany handlowej.

Wybierz walutę z listy po lewej stronie. Tabela po prawej pokaże kursy tej waluty w zadanym okresie czasu.

Na zakładce Tabela on-line wyświetlone są kursy walut dostępne na serwerze aplikacji:

Kliknij na oznaczeniu konkretnej waluty, aby wyświetlić zmienność kursu w wybranym okresie:

Zobacz także

Aktualizacja kursów walut Jak zaktualizować kursy walut? Kiedy kursy są pobierane?
Wybór waluty do faktury Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej?