Baza WiedzyKsięgowanie i podatki RYCZAŁT → Księgowanie ryczałtu

Księgowanie ryczałtu

Jak wykonać księgowanie w module Ryczał?

Sprawdź wpisy sprzedaży. Upewnij się, że dla każdej pozycji sprzedaży ustawiono prawidłową formułę księgowania.

Sprawdź wpisy w module ZUS. Upewnij się, że prawidłowo oznaczyłeś datę zapłaty składki.

Przejdź teraz do modułu Ryczałt:

Podatki - Ryczałt

Znajdź miesiąc, który chcesz księgować. Użyj opcji Zassij wpisy:

Program poprosi o potwierdzenie:

Kwotę ryczałtu do zapłaty znajdziesz na ekranie:

Szczegóły znajdziesz w tabeli modułu Ryczałt.

Stawka ryczałtu efektywnego to wysokość podatku po odliczeniu składek ZUS w stosunku do przychodu.

Sprawdź teraz dokładne wyliczenie ryczałtu. Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić szczegółowy rejestr miesiąca.

Pamiętaj o prawidłowej archiwizacji danych. » zobacz jak