Baza WiedzyKsięgowanie i podatki VAT → Korekta wpisu VAT

Korekta wpisu VAT

Jak wykonać korektę konkretnego wpisu VAT?

Najpierw przygotuj korektę danego miesiąca. » zobacz jak.

W przypadku korekty przesłanej ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane. Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta).

Odnajdź wpis, który chcesz skorygować:

Użyj opcji Sklonuj lub wystornuj:

Przeczytaj i zaakceptuj ostrzeżenie:

Wybierz tryb, w jakim ma być wykonana korekta wpisu:

Wybierz tylko opcję wystornuj, jeśli wpis jest w całości błędny i ma zostać pominięty. Wybierz tylko opcję sklonuj, jeśli chcesz dodać drugi taki sam wpis. Standardowo wybierz obie opcje. Zostanie wykonane storno błędnego wpisu oraz nowy wpis, który możesz następnie poprawić.

Korekta zostanie przygotowana:

Teraz masz trzy prawie wpisy. Wpis pierwszy (oryginalny) został sklonowany i wystornowany. Wpis drugi to storno, czyli kopia wpisu oryginalnego z przeciwnym znakiem. Trzeci wpis (klon) to wpis, który jest kopią wpisu oryginalnego, a za chwilę będzie zawierał poprawioną treść. Dwa pierwsze wpisy są wyszarzone, nie dotykaj ich.

Kliknij dwukrotnie na trzecim wpisie, aby go edytować:

Sprawdź zakładę Zaawansowane. Będzie tam widać informacje o statusie danego wpisu:

Upewnij się, że pracujesz na wpisie sklonowanym. Teraz wróć na pierwszą zakładkę i popraw dane, które są nieprawidłowe. W tym przykładzie poprawimy numer dokumentu źródłowego:

Dopisz w uwagach informację, co było poprawiane. To ważne w razie kontroli.

Zaakceptuj zmiany. Teraz widać wpisy po poprawce:

Teraz możesz zamknąć miesiąc i wysłać poprawiony JPK.

Sprawdź, czy zmieniły się kwoty w deklaracji, czy tylko część ewidencyjna. Zależnie od tego wybierz odpowiednie opcje generowania pliku JPK.

Zobacz także

Analiza fiskalna Co to jest analiza fiskalna? Jak program określa sposób generowania nowego JPK_V7?
Formuły księgowania VAT Jak ustawić formuły księgowania do Książki, do VAT? Jak wybrać formułę rozksięgowywania? Co to znaczy, że faktura jest wystawiona w sposób mieszany lub nieprawidłowy?
Kolumny rejestru VAT Od czego zależy zawartość rejestru VAT? Jak zobaczyć dodatkowe informacje?
Korekta VAT Jak wykonać korektę VAT?
Księgowanie faktur i paragonów Jak księguje się paragony i faktury?
Księgowanie VAT Jak zaksięgować miesiąc w VAT, aby móc wygenerować JPK_V7?
Ręczne wpisy w rejestrze VAT Jak samodzielnie wprowadzić dane do rejestru VAT? Jak dodać wpisy w VAT nie powiązane z fakturą?
Rejestr VAT nie jest kompletny Co oznacza komunikat, że rejestr VAT nie jest kompletny? Czemu Analiza fiskalna zwraca błąd? Co zrobić, jeśli rejestr VAT nie pokrywa się z rejestrem RO?
Zasysanie danych do VAT Jak zassać dane do modułu VAT?