Baza Wiedzy

Korekta faktury zaliczkowej


Jak wystawić korektę do faktury zaliczkowej? Jak zaksięgować zmianę zamówienia lub zwrot zaliczki?

W razie otrzymania wpłaty do zamówienia, które jeszcze nie podlega realizacji, należy wystawić fakturę zaliczkową. Pamiętaj, żeby poruszać się w ramach zaprogramowanego schematu obsługi zamówień. » zobacz jak

Faktura zaliczkowa powiązana jest ściśle z zamówieniem. Jeśli zamówienie ulega zmianie, w szczególności anulowane do zera, faktura zaliczkowa podlega korekcie.

Nigdy nie kasuj zamówienia. Zamówienie, do którego wystawiono fakturę zaliczkową, jest integralną częścią tej faktury. Prawidłowe wygenerowanie struktur JPK_FA, FA_VAT, JPK_V7 wymaga obecności zamówienia powiązanego z korektą.

Aby skorygować fakturę zaliczkową:

Sprzedaż - Faktury

Znajdź fakturę zaliczkową, którą chcesz skorygować. Możesz użyć filtra, dostępnego w prawym górnym rogu.

Następnie użyj opcji:

prawy klawisz myszy - Wystaw do tej faktury - Korekta

Uzupełnij szczegóły:


Dalej postępujesz tak samo, jak z każdą inną korektą. » zobacz jak

Po wszystkim upewnij się, że w module Zamówienia dla danego zamówienia wyświetlono wszystkie powiązane z nim faktury zaliczkowe, w tym tę nową korektę.

Pamiętaj, że szczegóły zamówienia są integralną częścią faktury zaliczkowej. Zmiana zamówienia powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej. Jeśli korekta dotyczy tylko zamówienia, a nie dotyczy kwoty zaliczki, korekta będzie zerowa. Ważne, że na korekcie widać będzie nową treść zamówienia - po korekcie.

2021-03-25

korekty zaliczki zamowienia

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się