Baza wiedzy

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

KONTAKT BAZA WIEDZY APLIKACJE 365 POBIERZ ZAMÓW    

Korekta faktury zaliczkowej


Jak wystawić korektę do faktury zaliczkowej? Jak zaksięgować zmianę zamówienia lub zwrot zaliczki?

W razie otrzymania wpłaty do zamówienia, które jeszcze nie podlega realizacji, należy wystawić fakturę zaliczkową. Pamiętaj, żeby poruszać się w ramach zaprogramowanego schematu obsługi zamówień. » zobacz jak

Faktura zaliczkowa powiązana jest ściśle z zamówieniem. Jeśli zamówienie ulega zmianie, w szczególności anulowane do zera, faktura zaliczkowa podlega korekcie.

Nigdy nie kasuj zamówienia. Zamówienie, do którego wystawiono fakturę zaliczkową, jest integralną częścią tej faktury. Prawidłowe wygenerowanie struktur JPK_FA, FA_VAT, JPK_V7 wymaga obecności zamówienia powiązanego z korektą.

Aby skorygować fakturę zaliczkową:

Sprzedaż - Faktury

Znajdź fakturę zaliczkową, którą chcesz skorygować. Możesz użyć filtra, dostępnego w prawym górnym rogu.

Następnie użyj opcji:

prawy klawisz myszy - Wystaw do tej faktury - Korekta

Uzupełnij szczegóły:


Dalej postępujesz tak samo, jak z każdą inną korektą. » zobacz jak

Po wszystkim upewnij się, że w module Zamówienia dla danego zamówienia wyświetlono wszystkie powiązane z nim faktury zaliczkowe, w tym tę nową korektę.

Pamiętaj, że szczegóły zamówienia są integralną częścią faktury zaliczkowej. Zmiana zamówienia powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej. Jeśli korekta dotyczy tylko zamówienia, a nie dotyczy kwoty zaliczki, korekta będzie zerowa. Ważne, że na korekcie widać będzie nową treść zamówienia - po korekcie.

2021-03-25

korekty zaliczki zamowienia

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się
Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje · Dane firmy

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-05-14 19:20 #39 for 3.238.130.97 @ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com