Baza WiedzyTechniczne KRYPTOGRAFIA → Klucz kryptograficzny jest nieważny

Klucz kryptograficzny jest nieważny

Co to znaczy, że klucz kryptograficzny jest nieważny? Jak to wpłynie na moje dane?

Klucz kryptograficzny służy do zabezpieczenia danych o podwyższonym stopniu prywatności, takich jak dane logowania. Klucz kryptograficzny jest inny dla każdego użytkownika i każdego stanowiska.

Klucz kryptograficzny jest weryfikowany pod kątem ważności. Klucz kryptograficzny zostanie unieważniony na przykład wtedy, gdy wykryte zostanie jego niewłaściwe użycie.

W takiej sytuacji zobaczysz komunikat podobny do tego:

Klucz unieważniony zostanie zresetowany.

Klucz kryptograficzny możesz zresetować samodzielnie. » zobacz jak

Po zresetowaniu klucza kryptograficznego zaszyfrowane wcześniej dane prywatne nie będą mogły być odczytane. Aplikacja zachowa się tak, jakby tych danych w ogóle nie wprowadzono.

Zobacz także

Klucz kryptograficzny Co to jest klucz kryptograficzny? Jak wpływa na moje dane?
Resetowanie klucza kryptograficznego Jak mogę unieważnić i zresetować klucz kryptograficzny?