Baza WiedzySprzedaż usług ABONAMENTY → Klonowanie faktur

Klonowanie faktur

Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo?

Klonowanie faktury polega na wystawieniu kolejnej takiej samej faktury dotyczącej usług, z tym samym tytułem i dla tego samego kontrahenta. Klonowanie przydaje się szczególnie w przypadku usług, które są powtarzalne.

Klonowanie faktur ma pewne ograniczenia. Nie mogą być klonowane faktury zawierające elementy powiązane, na przykład faktura pochodna do innego dokumentu, korekta, wewnętrzna, zamykająca, marża, metoda kasowa, walutowa, do abonamentu, do paragonu, do zamówienia, odwrotne obciążenie, MPP, bez VAT, unijna, zaliczkowa, zaliczkowa zamykająca, zawierająca rabat globalny albo zarchiwizowana.

Klonowanie nie jest odpowiednikem wystawiania faktury. W efekcie klonowania otrzymujesz nową fakturę. Nie zostaną przeniesione zdarzenia związane z płatnościami, księgowaniem, zamówieniem, fiskalizacją.

Jeśli fakturujesz usługi o charakterze ciągłym, na przykład dostawę internetu albo usługi abonamentowe, skorzystaj z modułu Abonamenty. Moduł wymaga pakietu PRO.

Aby sklonować fakturę, odszukają w module Faktury, następnie naciśnij przycisk Sklonuj. Program zapyta, czy chcesz rozpocząć klonowanie:

Program rozpozna oryginalną formę i termin płatności. Nowy termin płatności zostanie odpowiednio dostosowany:

Jeśli prowadzisz ręczną numerację, możesz w tym miejscu nadać numer nowej faktury ręcznie. Pozostaw pole puste, aby skorzystać z numerowania automatycznego.

Zostanie przygotowana faktura sklonowana:

To ostatni moment, aby przejrzeć szczegóły i wykonać jakieś poprawki.

Podczas klonowania nie możesz zmienić kontrahenta. Dane kontrahenta zostaną pobrane z oryginalnej faktury. Możesz je poprawić w pewnym zakresie, ale nie możesz zmienić numeru NIP. Jeśli chcesz wystawić fakturę dla innego kontrahenta, przygotuj ją od zera.

Jeśli wszystko jest OK, naciśnij przycisk Gotowe.

Zobacz także

Faktury abonamentowe Faktury cykliczne co miesiąc. Jak wprowadzić abonament?