Baza WiedzyPraca z bazą danych PRZENOSZENIE → Jak przenieść instalację programu

Jak przenieść instalację programu

Czy można przenieść program w inne miejsce? Co zrobić, jeśli zmieniam komputer?

Jeśli chcesz korzystać z dotychczasowego programu i danych na innym komputerze, wykonaj precyzyjnie instrukcje podane poniżej.

Bezpośrednie przeniesienie instalacji na inny komputer 1:1 nie jest możliwe.

  Instalacja aplikacji składa się z szeregu elementów:

 1. folderu klasycznej aplikacji c:\jzk

 2. folderu klasycznych danych c:\jzk\dane

 3. folderu aplikacji c:\Program Files (x86)\JZK24, widocznego jako Pliki programów (x86)\JZK

 4. folderu danych aplikacji c:\ProgramData\JZK24

 5. ustawień w rejestrze Windows (HKEY_CURRENT_USER\Software\JZK i HKEY_CURRENT_USER\Software\JZK24)

 6. folderu danych ustawionego przez użytkownika (opcjonalnie)

Standardowo folder ProgramData jest ukryty i nie widzisz go na liście. Folder Pliki programów (x86) jest folderem chronionym, a dostęp do niego wymaga uprawnień administracyjnych. Ustawienia w Rejestrze Windows ani folder aplikacji nie podlegają przenoszeniu.

Aby przenieść dane na nowy komputer, wykonaj precyzyjnie instrukcje podane poniżej.

  Na starym komputerze:

 1. Wykonaj kolejno kopię całego folderu klasycznych danych (c:\jzk\dane), folderu danych aplikacji (c:\ProgramData\JZK24) oraz folderu danych użytkownika, jeśli taki posiadałeś. » zobacz jak

 2. Uruchom kolejno każdą tożsamość i wykonaj w niej kopię zapasową. » zobacz jak

 3. Zapisz kopie zapasowe na bezpiecznym nośniku. Nie wysyłaj danych mailem. Większość skrzynek pocztowych nie przyjmie tak dużego pliku.

  Na nowym komputerze:

 1. Pobierz i zainstaluj od zera posiadaną aplikację z najnowszej dostępnej instalacji.

 2. Uruchom aplikację. Aktywuj licencję. » zobacz jak

 3. Jeśli w poprzedniej instalacji korzystałeś z folderu danych ustawionego przez użytkownika, utwórz taki sam folder na nowym komputerze. » zobacz jak Ścieżka dostępu do tego folderu musi być identyczna, jak na starym komputerze.

 4. Utwórz kolejno tożsamości, z których chcesz korzystać. » zobacz jak

 5. Do każdej z tych tożsamości wypakuj kopię zapasową z tej tożsamości. » zobacz jak

Nie jest możliwe przeniesienie danych ze starej wersji aplikacji. Jeśli posiadasz starą wersję, najpierw aktualnij ją i upewnij się, że wszystko działa. Dopiero w następnej kolejności wykonaj przeniesienie instalacji.

Upewnij się, że odpowiednio zabezpieczyłeś dane dla celów kontroli podatkowej. » zobacz jak.

Zobacz także

Przenoszenie danych z wersji Classic do 365 Jak przenieść dane z wersji Classic (X10 lub starszej) do Pakietu JZK 365? Czy moje dane zostaną odczytane automatycznie? Czemu nie widzę moich danych?
Przenoszenie danych ze starszej wersji Jak przenieść dane ze starszej wersji Pakietu JZK do nowego Pakietu JZK 365?