Baza Wiedzy

Jak przenieść instalację programu


Jak przenieść program w inne miejsce? Co zrobić, jeśli zmieniam komputer?

Instalacja aplikacji Pakietu JZK składa się z trzech elementów: folderu aplikacji (standardowo c:\jzk), folderu danych (standardowo c:\jzk\dane) i ustawień w Rejestrze.

Ustawienia w Rejestrze nie powinny być przenoszone. Przygotuj je od nowa na nowym komputerze.

Jeśli instalowałeś Pakiet JZK standardowo, całość mieści się w podkatalogach folderu c:\jzk.

Aby przenieść instalację:
1. Wykonaj kopię całego folderu danych c:\jzk\dane » zobacz jak

Pamiętaj, sama kopia zapasowa nie wystarczy.

2. Przenieś to archiwum na nowy komputer, korzystając z przenośnego dysku typu PenDrive. Jeszcze nie rozpakowuj danych.

Nie wysyłaj instalacji programu mailem. Większość skrzynek pocztowych nie przyjmie tak dużego pliku.

3. Zainstaluj na nowym komputerze Pakiet JZK z najnowszej dostępnej instalacji.

Samo skopiowanie plików wykonywalnych nie wystarczy. Konieczne jest użycie instalatora.

4. Wypakuj folder danych na nowym komputerze tak, aby pliki znalazły się w tych samych ścieżkach. » zobacz jak

5. Uruchom Pakiet JZK, wprowadź licencję i ustaw folder przechowywania tożsamości. Jeśli dobrze przeniosłeś folder danych, dane już będą widoczne.

Zachowaj na wszelki wypadek całą instalację ze starego komputera. Są tam logi programu oraz kopie zapasowe. Rekomendujemy zarchiwizowanie tych plików.

Upewnij się, że odpowiednio zabezpieczyłeś dane dla celów kontroli podatkowej.

2020-11-14

instalacja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się